Пријава много више од слободних места

Конкурс Предшколске установе „Радосно детињство” за упис малишана за школску 2016/2017. годину је завршен, а за укупно 1.532 слободна места у државним вртићима поднето је чак 5.748 пријава.

Резултати конкурса, како каже Ружица Сворцан из службе ПУ „Радосног деињство” за упис, испис и премештај, биће познати 13. јуна.

– Ове године имамо толики број пријава, већи него претходних пута, јер су конкурисали и они који ће касније аплицирати за приватне вртиће – каже Ружица Сворцан. – Тек када обрадимо пријаве, знаћемо колико је деце од тог броја која ће бити разврстана на приватне установе, по принципу субвенција од Града, а сада смо тек на почетку тог процеса.

Како пише у Конкурсу ПУ, најмлађи Новосађани, старости од шест месеци па до поласка у школу, могу бити уписани на целодневни боравак, док деца од три до пет година, као и од пет година до поласка у школу, могу бити уписана и на полудневни боравак. Родитељ или старатељ, како каже наша саговорница, може конкурисати само за онај вртић чија су слободна места назачена у Конкурсу.

Упис деце у прешколске установе функционише по принципу бодовања, где једно дете, у зависности од различитих фактора, може имати највише 80 бодова. По 40 бодова, како каже Ружица Сворцан, добијају деца чији су родитељи запослени или су редовни студенти, док треће дете и свако наредно добија по 30 бодова. За малишане чији су брат или сестра уписани у државни вртић, или ако двоје или више деце из исте породице учествује на конкурсу, добија се по десет поена. Она додаје да се нула бодова добија у случају када се ради о детету чији родитељи не раде, или је само један од њих у радном односу. Како пише у тексту Конкурса, у случају да се деси да два или више кандидата имају једнаки број бодова, предност имају пре свега она деца чији су родитељи запослени у Предшколској установи, затим према дужини чекања за пријем у државни вртић и према већем броју деце у породици.

Као и претходних година, постоје категорије деце која су изузета из система бодовања и која ће имати приоритет при упису у вртић. За то, каже Ружица Сворцан, постоји десет критеријума, као што су деца – жртве насиља у породици, она из породица које користе неки облик социјалне заштите и без родитељског старања, затим деца самохраних родитеља, она из социјално нестимулативних средина, са сметњама у психофизичком развоју, из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофозичком развоју, деца тешко оболелих родитеља, она чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица, деца коју предложи Центар за социјални рад и она из средина у којима им је, услед породичних и других животних околности, угрожено здравље, безбедност и развој.

Како пише у Конкурсу, уколико због препуњених капацитета дете не буде примљено ни у један вртић који је родитељ навео у пријави, ПУ има обавезу да након спроведеног Конкурса предложи том родитељу пријем у вртић у којем има места.

Д. Ристић

 

EUR/RSD 117.3357
Најновије вести