Детаљна регулација: Проширење објеката културе и Дома Војске

Планом детаљне регулације дела блока музеја и Рибље пијаце, односно концептуалним оквиром просторног развоја тог подручја, предвиђена је доградња дворишних крила Дома Војске и додатно уређење зоне спортских терена, као и изградња новог објекта Архива Војводине, али и анекса Музеја савремене уметности Војводине / Музеја револуције.
Архива Дневника/ Дому војске на Београдском кеју предостоји ново уређење
Фото: Архива Дневника/ Дому војске на Београдском кеју предостоји ново уређење

Иако је актуелним планом на том подручју предвиђена јавна гаража, то је генералном регулацијом промењено, па ће ту требало да буду уређене зелене површине.

Планом, који је на раном јавном увиду до 24. јануара, обухваћен је део центра, између зоне заштићене просторне културно-историјске целине старог језгра и Београдског кеја. Од укупне површине 3,8 хектара, улице заузимају 0,58 хектара, објекти културе (музеј и архив) 1,15, зелене и парковске површине 0,66, док 1,14 хектара припада парцели специјалне намене, односно Дому Војске.

Урбанисти наводе да се концепт просторног развоја подручја заснива на очувању и унапређењу урбанистичко-архитектонске структуре, уз ограничавајуће факторе за изградњу нових објеката, будући да је комплекс музеја и Архива Војводине споменик културе, те ће услове за било какве интервенције дати надлежни завод за заштиту споменика културе.

Објекат Музеја Војводине је, по оцени урбаниста, у добром стању, и након отварања Музеја присаједињења делимично је обновљен, међутим, неоходна је обнова Музеја савремене уметности Војводине јер је, како је наведено, у релативно лошем стању.

Планом ће касније бити дефинисани услови за изградњу новог објекта Архива Војводине, уз могућност за његово повезивање са старом зградом Архива. Нови објекат би требало да буде етажу нижи у односу на стару зграду, односно може имати до два спрата с поткровљем, али мање висине, да би се испоштовале посебне мере заштите простора.

Северно од Музеја савремене уметности Војводине, по смерницама из оригиналног пројекта архитекте Иве Витића, градиће се анекс објекта. Планом детаљне регулације биће дефинисана коначна парцела, укључујући и приступни плато, испод којег су, како је наведено, у сутеренској етажи изложбена сала и остава.


Примедбе у Школској 3

Концептуални оквир плана детаљне регулације дела блока музеја и Рибље пијаце могуће је погледати до 24. јануара, и то сваког радног дана од 9 до 12 часова у просторијама ЈП „Урбанизам” на Булевару цара Лазара 3, као и на сајту тог предузећа, али и у месној заједници Стари град, Улица краља Александра 1. За време трајања раног јавног увида, заинтересовани могу поднети примедбе и сугестије, у писаној форми, и то Градској управи за урбанизам и грађевинске послове у Школској 3.


На парцели специјалне намене налази се Дом Војске (на Београдском кеју), Дом морнарице из 1920. године, па ће даљом разрадом планске документације, након стицања услова за промену намене у јавну површину, бити дефинисана правила уређења и грађења.

Између два музеја, северно од Архива Војводине, планиран је парк, односно партерно и хотикултурно и уређење зелених површина. Урбанисти сматрају да би требало сачувати дрвеће и зеленило на обухваћеном простору, те га допунити новим садницама.

Када је реч о саобраћајној инфраструктури, нису планирани нови јавни паркинг-простори, а приликом градње нових објеката, у оквиру специјалне намене, паркирање мора бити решено на тој парцели.    

Ј. Вукашиновић

EUR/RSD 117.5492
Најновије вести