Угоститељима следи нова регистрација

Око 1.600 угоститељских објеката у Новом Саду није променило називе локала тако да у имену објекта стоји само једна реч која упућује на врсту делатности

угоститељске услуге. Из Минстарства трговине, туризма и телекомуникација за „Дневник” истичу да од петка, 15. априла, садашњи и нови угоститељи неће моћи да користе више назива делатности у називу угоститељског објекта, као на пример кафе-пицерија, кафе-ресторан и друге називе различитих врста, већ ће морати да изаберу једну од претежних делатности и да је ускладе с Правилником о минималним техничким условима за обављање угоститељских делатности, који би требало да ступити на снагу 14. априла, а да се примењује дан касније. Председник Удружења угоситеља Новог Сада Драган Станојевић каже да угоститељи очекује да се примена члана 67 Закона о туризму одложи, премда им је остављено шест месеци да измене назив локала да би име објекта указивало само на једну врсту угоситељске делатности.

– Очекујемо компромис јер измена назива објекта подразумева додатне трошкове – наводи Станојевић. – Не само у погледу истицања назива већ се мора мењати регистрација у АПР-у и депо-рачун у банци, печат, рачун у фискалној каси... а то све кошта.

С друге стране, гости ће бити у заблуди јер неће знати у који објекат улазе. Станојевић држи кафе-посластичарницу „Моцарт” па је, истиче, у дилеми шта да избрише из назива, да не би изгубио на добити. 

Министарство за то има одговор и каже да је закон, односно Правилник, госте неће довести у заблуду јер ће се применом минималних техничких услова гарантовати исправност производа и начин услуживања и подићи квалитет сваког угоститељског објекта, али и спречити манипулације да се с минимумом улагања, на пример у кафе, обавља и знатно захтевнија делатност ресторана и тако пружаоца услуге довести у неравноправан положај у односу на друге угоситеље. Правилником је одређено да: „пословно име, фирма и други назив огранка, простор ван пословног седишта или одговарајућа јединица, као и ознака пружаоца угоситељских услуга може да садржи речи које упућују на само једну врсту угоститељског објекта, која упућује на угоститељску делатност која се у том објекту претежно (и) обавља”.

У случају да имају више делатности с прописно опремљеним објектима, потребно је да сваку од делатности посебно региструју с називом који јасно упућује на делатност.

З. Делић

EUR/RSD 117.3357
Најновије вести