Уређење парка између Новог насеља и Детелинаре улази у другу фазу

Прва фаза радова на уређењу парка који се налази између Нове Детелинаре и Новог насеља завршена је ове године, када је започета друга.
1
Фото: Дневник (Филип Бакић)

По речима чланице Градског већа за заштиту животне средине Мире Раденовић, изгра­ђене су пешачке стазе и део платоа, фонтана на улазу у парк, која је подразумевала грађевинске радове и хидро­машинске инсталације, затим јавни тоалет с простором за одлагање механизације, канализациона и водоводна мрежа. Осим тога, направљени су и заливни систем, бунар, јавно осветљење унутар парка, електроенергетске и телекомуникационе инсталације.

– У другој фази ће се радити пројектна документација за фонтану у централном делу, пешачке стазе и преостали део платоа и урбани мобилијар – каже Мира Раденовић. – Када се стекну услови, приступиће се реализацији планираних садржаја. По завршетку друге фазе, биће комплетно реализовано партерно уређење парка, док ће завршне радове на озелењавању извести ЈКП „Градско зеленило”, у складу с Пројектом пејзажног уређења парка кроз трећу фазу радова, који се финансирају новцем Буџетског фонда за заштиту животне средине.

Како каже, осим активности на изградњи и уређењу парка, завршена је и израда техничке документације за ободне саобраћајне површине, односно саобраћајнице, паркинзи и пешачке стазе, водовод и канализација. Такође ће се радити и јавно осветљење око парка, као битан елеменат за функционисање парка.

Фото: Дневник (Филип Бакић)

– У склопу изградње ободних саобраћајница планирано је да се изгради једна са западне стране, која би ишла до перионице и представљала продужетак Улице Милана Јешића Ибре – казала је наша саговорница. –  Такође је планирана саобраћајница с источне стране према Булевару Европе. Њихова ширина износи шест метара, а укупна дужина 750 метара, а пешачке стазе око парка укупно су дуге 900 метара. Осим тога ће се градити паркинг дуж западне и источне сао­браћајнице, водоводна и кана­лизациона мрежа, као и јавно осветљење канделаберског типа.

Укупна површина парка је 34.951 квадратни метар, с по­вршином зеленила од 27.831 квадрата. Изградња и уређење новог парка северно од Ранжирне станице и Улице Радомира Раше Радујкова реализује се у складу с Урбанистичким пројектом који је 2015. године израдило Јавно предузеће „Урбанизам”.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило” је 2016. године израдило Пројекат пејзажног уређења парка, а 2017. године су реализоване прве две фазе пројекта, захваљујући новцу Буџетског фонда за заштиту животне средине. У оквиру тога, обављено је геодетско снимање терена, искрчено је шибље и подраст, уклоњена су оштећена и сува стабла, као и она која нису била у складу с Пројектом. Уклоњени су неплодна земља и шут, насут хумус на површине намењене зеленилу и засађено је 216 стабала лишћарска и четинара.    

И. Бакмаз

Фото: Ф. Бакић

Фото: Дневник (Филип Бакић)
EUR/RSD 117.5802
Најновије вести