„Воде Војводине” издале водне услове за израду ГУП Новог Сада до 2030. године

ЈВП „Воде Војводине“ издало је водне услове 28 септембра 2021 године, на захтев ЈП „Урбанизам“, а у сврху израде Генералног урбанистичког плана (ГУП) за Град Нови Сад до 2030 године.
3-vode
Фото: Printscreen

Водни услови издати за ГУП тичу се десетине водних објеката, а један од тих је и изградња насипа прве одбрамбене линије на простору око Каменичке аде, ради успостављања одбране од хиљадугодишње велике воде реке Дунав, која ће уз постојећи насип чинити физичку, функционалну и техничку целину, саопштено јеиз овог предузећа.

Планира се претварање дела насипа прве одбрамбене линије, лево од Шодроша, у насип друге одбрамбене линије, уз израду пројектно техничке документације, а у складу са планским документом који предвиђа изградњу предметног насипа и обавезу израде одговарајућих студија, којима ће се проверити, односно доказати стабилност објекта.

Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Разлика између претходних захтева ЈП „Урбанизам“ који су стизали на адресу ЈВП „Воде Војводине“ и овог из септембра ове године, јесте да је уз овај захтев достављена допуњена документација која је претходно изостала, између осталог и студија Института „Јарослав Черни“, који је анализирало хидро-потенцијале Дунава на овом потесу. Ова студија је показала да бедем око Каменичке аде нема никакав негативан утицај на ток реке, на унутрашње и спољне воде, нити на лед, те да чак има позитиван утицај на подземне воде у делу Лимана 4, Телепа и Адица, јер ће преко Шодроша системом спојених судова да се регулише њихов ниво. Имајући све наведено у виду, није необично што су исти људи који су раније дали негативно мишљење, сада дали позитивно. Издати водни услови не дотичу се питања изградње нових објеката. Свака евентуална даља активност по овом питању се, по закону, разрађује у плановима нижег реда, за које је најпре неопходно доставити посебне захтеве, а затим и појединачне пројекте и студије у ЈВП „Воде Војводине“на разматрање.

- Будући да се ради о теми, која је већ дуже време у жижи јавности, те да је ЈВП „Воде Војводине“ стављено у контекст незаконитих радњи на водном појасу реке Дунав, а све у циљу изградње комплекса, колоквијално названим „Нови Сад на води“, ЈВП „Воде Војводине“ овим путем обавештава јавност да такви захтеви нису стигли на нашу адресу, од последњег негативног мишљења које је изашло из наше куће, потписаног од стручних служби. Уколико по том питању буде промена и неки сличан захтев у међувремену стигне, због актуелности самог предмета, ЈВП „Воде Војводине“ о томе ће обавестити јавност, а наше стручне службе ће свакако дати мишљење, као и до сад, у складу са Законом о водама и правилима струке- саопштено је из “Вода Војводине”.        

Е. Д.

EUR/RSD 117.0802
Најновије вести