Знамо ли своја права као потрошачи?

– Приговори потрошача који нам се обраћају најчешће се односе на одбијене рекламације када су у питању обућа,

телефони, лаптопови, бела техника и намештај. Врло често се интересују за  куповину половних аутомобила, закључивање уговора на даљину или ван пословних просторија, као и на услуге које пружају телекомуникациони и поштански оператери, туристичке агенције и јавна предузећа чија је делатност пружање услуга од општег економског интереса. Често нам се потрошачи обрате само за савет о томе која су њихова права, на који начин да их остваре, на који начин да уложе рекламацију, у којем периоду трговац одговора за несаобразност, у којем року је трговац у обавези да одговори на рекламацију и реши је - каже правна сарадница у Удружењу за заштиту потрошача Војводине Јелена Мићуновић.

Дешава се, међутим, да потрошачи питања постављају и пре него што се обрате трговцу због рекламције. У том случају Удружење за заштиту потрошача даје им правни савет и поучи их о томе која су њихова законска права. Потребно је да рекламацију уложе искључиво трговцу, а не сервису, имају право да од продавца захтевају да се несаобразност отклони поправком, заменом, умањењем цене или раскидом уговора. У случају закључивања уговора на даљину или ван пословних просторија, могу одустати у року од 14 дана, у случају куповине половних аутомобила продавац је одговоран за несаобразност.

– Уколико се догоди да су већ покушали да остваре своја права, а нису у томе успели, ми даље делујемо у решавању потрошачких проблема – наставља Јелена Мићуновић. – То су заиста различите ситуације. Деси се, рецимо, да потрошач захтева замену производа, а трговац је поправку обавио  на своју руку или је у првих шест месеци од куповине производа то урадио без изричите сагласности потрошача, или је више пута  без сагласности потрошача. У таквим случајевим обраћамо се трговцу и захтевамо да поступи у складу са својим законским обавезама.

Често се дешава да трговци одбијају рекламације које се односе на телефоне и лаптопове, наводећи да је квар проузрокован механичким оштећењем, да је производ био у контакту с водом и сл. У том случају ангажује се судски вештак информационе технологије да би прегледао спорне уређаје и утврдио да ли има основа за рекламацију. У случају да је извештај вештака у корист потрошача, даље се вансудским, односно судским путем остварује право потрошача.

Удружење за заштиту потрошача Војводине има велики број успешно решених спорова. Првенствено покушају да реше спор вансудским путем те се обраћају трговцу, писмено или усмено, и буде му предочено на који начин је у обавези да поступа. У великом броју случајева трговци и поступе по захтеву, тако да спор врло брзо буде решен. Међутим, када се спор не реши на тај начин, а махом су то ситуације када су у питању трговци који су на црној листи Удружења, права потрошача остварују се путем суда. У таквим случајевима, адвокат УЗПВ-а заступа потрошаче. Наравно, да би се покренуо судски поступак, потребно је да постоје докази који су у корист потрошача, као што је извештај судског вештака. Произвођачи и трговци с црне листе Удружења за заштиту потрошача углавном имају седиште у Београду, али имају пословнице и у Новом Саду. Црна листа Удружења може да се погледа на линку potrosac.info/crna-lista. Доста је добијених судских пресуда, а углавном су то предмети који се односе на мобилну телефонију, кредите у „швајцарцима” и др.

Б. Павковић

 

Саветодавна и правна улога удружења

Удружење за заштиту потрошача Војводине саветује потрошача при остваривању појединачних и колективних права, обавља контролу квалитета робе и услуге с аспекта безбедности хране и опште безбедности производа, бави се вансудским решавањем потрошачких спорова. Поред тога, објављује црне листе трговаца и произвођача, интерактивно комуницира с потрошачима преко веб-портала www.potrosac.info или директно путем телефона, организује семинаре, саветовања и округле столове на пољу заштите потрошача.

EUR/RSD 117.2860
Најновије вести