Одржана седница Покрајинског социјално-економског савета

На последњој овогодишњој седници Покрајинског социјално-економског савета, којом је председавао потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, размотрена је информација о усвојеној Покрајинској скупштинској одлуци о буџету АП Војводине за 2019. годину.
djokovic, pokrajinska vlada
Фото: Pokrajinska vlada

Социјалним партнерима, који су и чланови Савета, достављена су додатна појашњења, као и одговори на питања поводом најзначајнијих програмских активности од посебног значаја за запослене и послодавце, као и за околности у оквиру тржишта рада и привредних токова.

Потпредседник Ђоковић је рекао да чињеница да је буџет Покрајинског секретаријата за привреду и туризам смањен за наредну годину, није утицала на рад ПСЕС-а, већ је део средстава који је недостајао за техничко функционисање, као и средства за предстојећи конкурс за формирање социјално-економских савета на локалном нивоу, издвојен из ресора привреде и туризма на сразмеран начин. Ђоковић је овом приликом најавио да ће конкурс са укупним средствима од 15 милиона динара бити спроведен у 2019. години за финансијско подстицање формирања локалних СЕС-ова.

Учествујући у раду републичког СЕС-а у Пироту 25. децембра 2018. године, Ђоковић је чланове ПСЕС-а овом приликом известио да је предвиђено оснивање републичке радне групе чији би чланови биле најеминентније релевантне институције које би требало да поставе стратегију и дају предлоге за спречавања економских миграција, повратак људи у земљу, или, пак, да се придобију нова лица са других радних тржишта. Ђоковић је додао да је потребно упутити предлог испред Покрајинске владе и социјалних партнера са територије АП Војводине, који ће садржати предлоге представника, стручних лица у датим областима радног права, социјалне политике и демографије, а који ће бити упућен новоформираном радном телу.

На седници је усвојен и Извештај о одржаној Конференцији ПСЕС-а под називом „У сусрет проблемима запослених и тржишта рада“, која је 14. децембра окупила представнике социјалних партнера на свим нивоима око значајних социјалних тема. У Извештају се наводи закључак потпредседника Ђоковића да се економија у последњих неколико година трансформисала у растућу економију са ниском инфлацијом, елиминисаним фискалним дефицитом, опадајућим јавним дугом, стабилним банкарским системом и опоравком тржишта рада, те да основу за даље убрзање привредне активности би требало да омогући наставак структурних реформи, повећање инвестиција и производње у извозно оријентисаним привредним делатностима. Он такође наводи да је на конференцији представљен јединствена систематична анализа економских показатеља у Републици Србији и АП Војводини, коју је израдио Секретаријат, а у односу на регион, свет и на основу више релевантних, упоредних индикатора.

Чланови Савета су разговарали и о ефектима и значају организације годишње конференције ПСЕС-а, која је ове године одржана 14. децембра са фокусом на проблеме запослених и тржишта рада.

ПСЕС је на данашњој седници разматрао и документацију у вези са материјално-финансијским пословањем Покрајинског социјално-економског савета. Усвојен је Финансијски план прихода и расхода за 2019. годину, а донета је и Одлука о додели средстава социјалним партнерима, с обзиром на чињеницу да је рационалним пословањем ПСЕС-а у текућој години остварена знатна уштеда средстава.

EUR/RSD 117.2933
Најновије вести