Влада усвојила Предлог закона о заштити потрошача

БЕОГРАД: Влада Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о заштити потрошача, којим ће се исправити сви уочени недостаци важећег закона и омогућити даље усклађивање са европском регулативом.
Vlada Srbije Foto: Dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Новим законским решењем кориговаће се суштински недостаци као што су: непостојање функционалног институционалног оквира за вансудско решавање потрошачких спорова, непостојање прецизног броја потрошачких спорова који се воде пред судовима, недовољна заштита путника (потрошача) у области туризма, непостојање адекватне казне која има одвраћајуће дејство и потреба за вишим нивоом одговорности и јавности у раду удружења, савеза и Савета за заштиту потрошача. Применом новог закона ускладиће се потрошачка права грађана Србије са новим прописима Европске уније о путовањима у пакет аранжманима и повезаним путним аранжманима, који ће потрошачима обезбедити већу заштиту, саопштила је владина Канцеларија за сарадњу са медијима.

Влада Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама којим ће се отклонити одређени недостаци уочени током његове примене, обезбедити целовитије спровођење у пракси, као и ускладити са одредбама више закона - о инспекцијском надзору, општем управном поступку, прекршајима, заштити података о личности и о јавној својини.

Чланови владе усвојили су Уредбу о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Србије за 2021. годину.

За овај програм опредељено је 500 милиона динара, чији је циљ мотивисање становништва да остане на селу и подстицање младих да се врате кроз решавање стамбеног питања.

Очекивани ефекат овог Програма је насељавање око 400 сеоских кућа са окућницом у руралном подручју.

На данашњој седници усвојена је Уредба о утврђивању Програма финансирања пројеката од јавног интереса које реализују удружења са територије изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) у 2021. години.

Програм ће се реализовати у области подршке запошљавања младих и теже запошљивих категорија становништва, путем мера оснаживања за самозапошљавање, пројектима помоћи удружењима која раде са социјално угроженим особама, лицима са инвалидитетом и маргиналним групама.

Програмом ће бити створени услови за укључивање у културну сферу живота, подизање свести о здравом начину живота и заштити животне средине.

Данас је усвојена Стратегија развоја поштанских услуга у Србији за период 2021 - 2025. године, са Акционим планом. Имајући у виду убрзане промене у сектору поштанских услуга, како на глобалном, тако и на домаћем тржишту, створена је потерба за непрекидним планирањем развоја тих услуга, како би се несметано пратио тренд њиховог развоја на глобалном нивоу.

Развојем савремених технологија, поред традиционалних поштанских услуга, пре свега електронске комуникације и Интернета, појавила се потреба и за савременим: е-Поштанска услуга, електронска трговина, дигитализација и међународно пословање.

На седници је усвојена Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Борба против рака“ која ће бити издата од 5. до 11. јула 2021. године у тиражу од 300.000 комада и у вредности апоена од 10 динара.

Прикупљена средства биће намењена здравственом просвећивању о превенцији и лечењу малигних болести и пружању подршке оболелима и њиховим породицама.

EUR/RSD 117.5844
Најновије вести