гсп нови сад

Нови Сад Митровске задушнице у суботу
Поводом Митровских задушница, у суботу, 3. новембра, ЈГСП „Нови Сад” повећаће број аутобуса у правцу Градског гробља, док ће ЈКП „Лисје” за све особе које због година или инвалидитета имају потешкоће приликом кретања, од 7 до 15 часова организовати превоз комбијем по гробљу, с поласком с главног улаза.
Нови Сад Од понедељка скупљи превоз у Граду
Нови ценовник ЈГСП "Нови Сад", по коме ће цена градског превоза поскупети са 55 на 65 динара, почеће да важи од понедељка, 25. децембра.
Нови Сад Аутобуси кроз Петроварадин мењају трасу
ЈГСП „Нови Сад“ обавештава путнике да ће од 11. до 16. новембра 2017. године у Петроварадину доћи до привремене измене траса линија 3, 3а, 9, 9а, 60, 61, 62, 64, 69.
Нови Сад Аутобуска линија 53 на новој траси
Аутобуска линија број 53 на релацији Нови Сад – Футог Стари мења део трасе од 1. августа, саопштавају из ЈГСП “Нови Сад”.
Нови Сад Измешта се стајалиште ГСП-а, бусеви 9 и 11а стају близу Лазе Нанчића
НОВИ САД: Једно од стајалишта ГСП-а биће измештено до краја месеца.
Нови Сад До­бре пла­те у ЕУ ма­мац за во­за­че ГСП-а
НОВИ САД: “Око 40 во­за­ча Град­ског са­о­бра­ћај­ног пред­у­зе­ћа „Но­ви Сад” при­пре­ма се да нај­ка­сни­је до сеп­тем­бра са­мо­и­ни­ци­ја­тив­но под­не­се зах­тев за рас­кид рад­ног од­но­са и по­сао шо­фе­ра по­тра­же у зе­мља­ма Европ­ске уни­је (ЕУ)”, ка­же  во­зач град­ског пре­во­зни­ка Љу­би­ша Гај­до­бра­на­ски, ко­ји по­сле 32 го­ди­не рад­ног ис­ку­ства у том пред­у­зе­ћу, за око два ме­се­ца тре­ба да поч­не да во­зи ка­мион шле­пер-хлад­ња­чу у Бра­ти­сла­ви за ита­ли­јан­ску фир­му „Мо­са­ре­ли”.
EUR/RSD 118.0719
Најновије вести