ДРИ открила тешко кршење доброг пословања у Бањи „Русанда”

МЕЛЕНЦИ: Државна ревизорска институција (ДРИ) је спровела ревизију правилности пословања Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ из Меленаца и утврдила кршење обавезе доброг пословања.
Banja Rusanda u Melencima foto: Dnavnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

ДРИ је о тешком кршењу обавезе доброг пословања обавестила републичку Народну скупштину и упутила АП Војводини захтев за разрешење одговорног лица Бање „Русанда“.

ДРИ је, наиме, сачинила извештај о ревизији правилности пословања у делу који се односи на увећање плата запослених од 1. јануара до 31. децембра 2019. године и јавне набавке у периоду од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2019. године.

Како је навела Државна ревизорска институција, одговорно лице Бање „Русанда“ је у року доставило извештај, у коме су исказане предузете мере за отклањање утврђених неправилности. Међутим, приликом његове оцене, утврђено је да он није веродостојан. Након тога је спроведена ревизија достављеног извештаја.

„У извештају о ревизији је утврђено да је настало тешко кршење обавезе доброг пословања. Специјална болница није отклонила откривену неправилност, већ је и даље настављено са преузимањем обавеза и извршавањем расхода за услуге финансијског саветовања и незаконито трошење јавних средстава, за услуге за које су систематизована радна места и без спровођења поступка јавне набавке, иако нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама“, навела је Државна ревизорска институција.     

Ж. Б.

EUR/RSD 117.1996
Најновије вести