Геотермални извори значајан природни ресурс

НОВА ЦРЊА: Подручје општине Нова Црња је богато подземним водама које настају понирањем атмосферских талога и инфилтрацијом воде из корита водотока, и оне су од великог значаја за пољопривреду и биљни свет.
Sedište opštine Nova Crnja  Foto: Dnevnik.rs
Фото: Седиште општине Нова Црња  Фото: Дневник.рс

Како кажу у овдашњој локалној самоуправи, подземне воде су један од најзначајнијих ресурса општине. Из подземних аквифера водом за пиће снабдева се локално становништво, напајају се животиње, а обавља се и наводњавање пољопривредног земљишта. Подземна вода се уједно користи и као вода за пиће и за техничку употребу.

Последњих година подземна вода је лошег квалитета са физичко-хемијског становишта, док се за задовољавајућу микробиолошку слику брину модерни системи за дезинфекцију. Дистрибутер воде за пиће је ЈКП „8. август” из Српске Црње, кажу у Општини Нова Црња, уз напомену да је питање побољшања физичко-хемијских карактеристика подземне воде могуће решити једино изградњом система за пречишћавање.

По речима надлежних, квалитет воде у овом тренутку је задовољавајући - вода је микробиолошки исправна, односно одговара нормама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће, док не задовољава критеријуме у погледу физичко-хемијских карактеристика.

Карактеришу је измењене органолептиче особине (појачана боја), висок садржај амонијака, повећана количина оксидабилних органских материја, као и оксидабилних неорганских компоненти попут једињења азота и фосфора, што је последица карактеристика тла и интензивне пољопривредне делатности на овом подручју. У неким местима је и прекорачена дозвољена количина арсена.

С друге стране, геотермални извори топле воде, на дубинама и до 1.500 метара, представљају све значајнији природни ресурс новоцрњанске општине, али се још увек не врши њена експлоатација. Извори су регистровани на различитим дубинама на простору Српске Црње, а температура воде достиже и 75 степени.

Први хидрогеолошки систем одликује се веома добрим филтрационим карактеристикама стена, садржи велике резерве воде и располаже најквалитетнијим термоминералним водама. Други хидрогеолошки систем је испод првог као подлога, објашњавају у Општини Нова Црња.   

        Ж. Балабан

Пројекат „Фокус на Нову Црњу”  реализовала је „Панонија медиа“ у сарадњи са „Дневником“. Ставови изнети у овом тексту нужно не изражавају ставове локалне самоуправе, која суфинансира пројекат.

EUR/RSD 117.1996
Најновије вести