ОПШТИНА КОВАЧИЦА РАСПИСАЛА КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА Подршка за све генерације и мањине

КОВАЧИЦА: Општинско веће Ковачице расписало је конкурс из области културе за суфинансирање пројеката удружења и невладиних организација.
а
Фото: Dnevnik.rs

У ту сврху је издвојено два милиона динара, а удружења, аматерске групе и невладине организације се могу пријавити до петка, 20. октобра. Максимална вредност пројекта којим се може конкурисати износи 300.000 динара.

Конкурс се односи на пројекте из области визуално стваралаштво и мултимадија, изворно народно стваралаштво и заштита нематеријалне културне баштине, музичко стваралаштво, позоришно, музичко – сценско и плесно стваралаштво, књижевно стваралаштво и издавачка делатност и ликовна делатност.

Право на пријаву имају удружења и невладине организације из области културе, аматерска културно – уметничка друштва, савези, аматерске групе (осим установа културе чији је оснивач Општина Ковачица), као и удружења и невладине организације која нису са територије општине Ковачица, али би се њихов пројекат реализовао на територији општине и односи се на развој културе и уметности уопште.

Потребно је да је подносилац пријаве има регистровано удружење грађана у области културе, да је организатор пројекта оправдао средства добијена по прошлом конкурсу, да су циљеви усклађени са стратешким документима на националном и локалном нивоу, да пројекат буде усмерен ка што већем броју грађана и одређеним циљним групама, односно деци и младима, старијима, националним мањинама и да је процењени буyет реалан. Такође, потребно је приложити одређену документацију чији списак се налази на званичном сајту Општине Ковачица.

Пројекти, између осталог, треба да испуњавају најмање три од десет критеријума међу којима су промовисање културе општине Ковачица, квалитет, значај и садржајна иновативност понуђеног пројекта, одрживост, обезбеђивање услова за доступност културних вредности грађанима и њиховог масовног коришћења, подстицање дечјег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури, омогућавање услова за равномеран културни развоју на територији општине, обезбеђивање услова за остваривање и заштиту културног идентитета националних мањина, примена нових технологија и умрежавање, да су пројекти у функцији обележавања најзначајнијих јубилеја у култури и да буду дугорочни

Пријаве је потребно доставити у запечаћеној пошиљци или лично у услужном центру Општине Ковачица (Маршала Тита 50), сваким радним даном од 8 до 16 часова, са назнаком „Пријава на конкурс општине Ковачица за финансирање пројеката из културе у 2023. години”. Додатне информације се могу добити на телефон 013/661-122 локал 121 Одељење за инвестиције.

С. Ковач

EUR/RSD 117.1643
Најновије вести