После сто година вратили се даброви

ЗРЕЊАНИН: Јавно предузеће „Резервати природе Зрењанина”, које газдује „Ритовима доњег Потисја”, представило је план управљања овим бисером природе у наредних десет година. Руководилац Службе заштите

 и одрживог развоја у том предузећу Мира Дроњак предочила је у Градској кући карактеристике резервата и нагласила да ће се, на основу поменутог плана, сваке године израђивати годишњи програми са одређеним активностима.- Због тога нам је важно да план буде транспарентан, да га познају и у њега се укључе сви корисници Специјалног резервата природе „Ритови доњег Потисја”. Планирамо и промоцију резервата, едукативне акције, екскурзије - навела је Дроњак.

Заштићено подручје налази се у приобаљу Тисе, 7,5 километара јужно од уставе код Новог Бечеја, па све до осам километара северно од ушћа Тисе у Дунав, и укупне је површине 3.010 хектара. У овом подручју обитава 177 врста птица, од којих је 150 строго заштићено, 14 биљних заједница, 36 врста риба, 45 врста фитопланктона и велики број врста сисара. Заштићено подручје обухвата комплекс ритских станишта шуме црне и беле тополе, беле врбе, влажне ливаде, мочварне комплексе, отворена водена огледала сталних и привремених бара и осам старих меандара Тисе.

Лепа вест је да су се после сто година у Специјалном резервату природе „Ритови доњег Потисја” поново појавили даброви. Према траговима које оставља ова, у нашим крајевим ретка животиња, за сада је сигурно да у овом подручју живи једна породица, а сасвим је могуће да их има и две.

Осим даброва, у доњем Потисју од ретких и заштићених врста сисара, живи и видра. И оне буду у паровима и према последњем мониторингу овде има између пет и десет парова видри. Ту су и дивље мачке, куне златице и бјелице, све ретке и заштићене врсте. Небом лете орлови белорепани, а у води, осим уобичајених врста риба, плива и златни караш, скоро ишчезао из наших загађених вода.

Ж. Б.

 

EUR/RSD 117.5783
Најновије вести