Представљен Генерални пројекат атмосферске канализације у Оџацима

ОЏАЦИ: На бази Генералног пројекта атмосферске канализације насељеног места Оyаци, локална самоуправа улази у вишегодишњи посао регулисања одвођења воде, који је инвестиционо вредан 600 милиона динара.
1
Фото: За спровођење овог плана Општина Оџаци би требало да обезбеди 600 милиона динара

Решавањем одвођења атмоферских биће решен велики проблем, с обзиром на то да се смењују периоди са изразитим сушама и кише великог интензитета, а кратког трајања.

- Терен у Оџацима је такав да је површински слој глиновито прашњаст, слабо пропустљив, тако да је инфилтрација воде кроз подземље веома отежана што значи да је систем отворених канала, и зацевљених, једини начин за одвођење атмосферских вода. Овим пројектом се може одмах кренути и у наредну фазу израде техничке документације, а то је израда пројекта за грађевинску дозволу где ће према некој одређеној динамици која ће се дефинисати, моћи да се граде делови било ког насељеног места – рекао је, између осталог, Матија Стипић директор „Војводинапројекта” из Новог Сада, представљајући Генерални пројекат.

Управо због великог проблема с атмосфеским водама Општина Оyаци путем јавног конкурса одабрала је ову фирму и у предвиђеном року од пола године добила урађен Генерални пројекат, који је крајем прошле недеље представљен. Овај посао подразумевао је велику припрему, снимање комплетног насеља и постојећег стања одвођења атмосферских вода. Уследило је прикупљање свих података о инсталацијама водовода, канализације употребљених вода и на бази тога је направљен концепт за цело насеље.

Насеље Оџаци има око 320 хектара, а генерални пројекат је обухватио и решавање одвођења атмосферских вода источне радне зоне које има површину од око 150 хектара. Укупна дужина атмосферске канализације је 48 километара, подељениих у осам сливова који су оријентисани тако да вода нивелационо тече ка најнижем реципијенту, односно каналу, којих има око насеља, појаснио је Стипић.

- Од Водопривредног предузећа „Дунав“ добили смо сву расположиву документацију тако да одвођење вода не утиче на повећање нивоа воде у каналима за време одвођења у периоду када је то најкритичније у марту и априлу. Атмосферска канализација је изведена као систем отворених и затворених канала, и дефинисана на кишу која се појављује са повратним периодом једном у две године, односно трајања 30 минута, то је киша интензитета 15 мм, за ту кишу не сме да дође до изливања воде  из канала. Отворени канали су трапезно попречног профила са бетонским дном, док је део канализације и зацевљен. Сва канализација се одводи до мелиоративних канала који се касније уливају у канал ДТД – прецизирао је Матија Стипић.

В. Х.

Фото: В. Фифа

EUR/RSD 117.3378
Најновије вести