Припрема се отварање Канцеларије за смањење сиромаштва у Шиду

ШИД: Промене у општинској одлуци о остварењу права у области социјалне заштите, биле су главна тема јучерашњег заседања Скупштине општине Шид.
sid, Dnevnik/Jelena Ivanović
Фото: Дневник/Јелена Ивановић

Измене су у складу са споразумом о партнерству који је Општина Шид новембра прошле године закључила са Удружењем грађана „Дуга” из Аде, о учешћу у донираном пројекту: „Јачање капацитета локалних заједница за локално укључење рањивих група кроз пружање интегрисаних социјалних услуга и ширење добре праксе друштвено корисног града и радне активације” који финансира швајцарска агенција за развој и сарадњу. Споразумом се општина Шид обавезала да ће обезбедити простор за редовно функционисање канцеларије за смањење сиромаштва, док ће Удружење грађана „Дуга” сносити трошкове локалног координатора канцеларије у периоду трајања пројекта, трошкове теренског асистента за формирање социјалних база у канцеларији, као и канцеларијски материјал за рад канцеларије.

Социјално угрожено становништво, од којих је одређени број радно способних подноси захтев за једнократну новчану помоћ Центру за социјални рад. У 2017. години је донето 630 решења о додели једнократне новчане помоћи, потрошено је укупно 5.137.950 динара из буyета општине за те намене. Изменом одлуке о остварењу права у области социјалне заштите у општини Шид, уводи се још један вид помоћи становништву општине Шид, а то је општинска помоћ, која представља помоћ за радно способне и социјално угрожене становнике који се упућују на друштвено користан рад. Канцеларија за смањење сиромаштва пружа радно способном становништву могућност да учествује у друштвено корисном раду, с тим што би помоћ остварили у натури, а то подразумева да одређен број сати одраде у некој од установа или јавних предузећа са територије општине Шид, за износ за који се подноси захтев.

Уместо новчаним средствима плаћа им се у натур. На пример, на кућну адресу ће им бити достављена дрва, биће им измирен дуг за струју и други рачуни које имају да плате. Уколико корисник одбије да учествује у друштвено корисном раду губи право на једнократну помоћ у наредних годину дана.


Честитке одборницама

Председник Скупштине општине Шид Велимир Ранисављевић честитао је одборницама Дан жена 8. март, уручивши им пригодне поклон-ваучере. Обиман дневни ред седнице, од 51 тачке, одборници су исцрпели за два сата. За новог члана Општинског већа пошто је претходни поднео оставку, изабран је дипломирани инжењер пољопривреде Дејан Којић. Донете су и одлуке о локалним административним таксама као и ангажовању екстерног ревизора. Усвојени су и извештаји о раду те финансијски планови 19 месних заједница шидске општине.


Ова промена биће саопштена свим корисницима, социјално угроженима, чим се оформи Канцеларија за смањење сиромаштва. Правни основ за увођење оваквог вида помоћи јесте члан 110 закона о социјалној заштити којим је прописано да је једнократна помоћ, помоћ која се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе, а може бити новчана или у натури. А на основу члана 8 поменутог закона свако је дужан да се стара о задовољавању својих основних животних потреба и да активно учествује у процени, планирању и реализацији услуге социјалне заштите у складу са овим законом.

Свако је у оквиру својих могућности, својим радом, приходима и имовином дужан да спречи, отклања или ублажава властиту социјалну изолованост као и социјалну изолованост чланова породице. На овај начин кроз друштвено користан рад становништво које је социјално угрожено ће имати могућност да буде радно ангажовано, а и да се одужи друштву које му помаже да преброди тешку материјалну ситуацију у којој се нашао.

У шидској локалној самоуправи процењују да ће се на овај начин смањити број корисника једнократне новчане помоћи, који по неколико пута годишње добијају овај вид помоћи, радно су способни, али не желе или немају могућности да се запосле. Верује се, ипак, да ће се највећи број радно способних одазвати позиву за друштвено користан рад.

Д. Савичин

 

EUR/RSD 117.5893
Најновије вести