Скидање усева са узурпираних њива

АПАТИН: По одлуци од­борника Скупштине општине Апатин, скидаће се усеви са земљишта за које није било заинтересованих у јавом надметању за давање у закуп, а које су непозната лица нак­надно узурпирала, односно посејала неку ратарску културу.
d
Фото: Радио Дунав

Добит од скинутих плодова биће уплаћена на рачун Општине Апатин, АП Војводине и Републике, у складу са законом.

- Након спроведена два круга јавних надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, преостало је око 950 хектара, за које није било заинтересованих и које није издато у закуп. Међутим, бројни су примери и у околним општинама да се то исто земљиште незаконито обрађује и од њега убирају приходи - рекао је Жељко Киш, Саветник за пољопривреду и водопривреду Оп­штине Апатин.

Он је образлажући предлог одлуке рекао да је ово мера којом би се спречило коришћење овог земљишта без правног основа, односно плаћања накнаде.


Комуналци послују с добитком

Пред одборницима апатин­ске Скупштине нашао се изве­ш­тај о раду ЈКП „Наш дом”, уз извештај овлашћеног ревизо­ра, по којем је ово општинско комунално предузеће остварило нето добитак од 5,7 милиона динара, колика је разлика између прихода и расхода у пословању током 2018. године.

Извештај је образложио директор ЈКП Небојша Смиља­нић, који је прецизирао да се у касу предузећа слило 135,5 милиона динара од наплате услуга за воду и канализацију, 58 милиона динара за одношење смећа, 14 за одржавање путе­ва, а од погребних и услуга одржавања зеленила, „Наш Дом“ је приходовао око 44 милиона динара.


- Пољочуварска служба ће у наредном периоду обићи све парцеле које нису дате у закуп и сачинити записнике – најавио је Киш. - Уколико пољочуварска служба евидентира да су парцеле узурпиране, покушаће да утврди ко их бесправно користи, како би општински органи са њим закљу­чили вансудско поравнање. Ако ни то не успемо, општина ће организовати скидање усева, а добит од продаје ће бити упла­ћена на рачун отворен за закуп државног земљишта.

Одлука о скидању усева је уређена процедура и поступак скидања усева са пољопривредног земљишта у др­жавној својини на основу Члана 62. Став 5, 6 и 7. Закона о пољопривредном земљишту.

В. Х.

EUR/RSD 117.5834
Најновије вести