Стогодишње здање у Србобрану добија ново рухо

СРБОБРАН: Обнова уличних фасада на згради општине Србобран почеће наредне седмице, будући да су припреме за тај посао већ почеле.
д
Фото: Покрајински завод за заштиту споменика културе

Реч је о инвестиционом одржавању које ће коштати готово 38,4 милиона динара, с одговарајућим порезом (38.356.515), а рок за завршетак конзерваторско-рестаураторских и грађевинско-занатских радова је пет месеци, тачније 150 дана од увођења извођача у посао. Уговор је иначе средином месеца закључен с фирмама „Сомборелектро” и „Гранит-Лијшће” из Сремске Митровице.

Интересантан је податак да је на тендеру Покрајинског завода за заштиту споменика културе учествовала и београдска фирма „Југоградња”, али је та понуда, иако за скоро 10 милиона динара јефтинија (28.713.384), оцењена као неприхватљива, јер се испоставило да понуђач нема искуства у постављању декоративне расвете на споменицима културе и објектима од изузетног значаја. 

Приземна зграда општинске управе (По+П), на Тргу слободе 2, изграђена је у осмој деценији 19. века у духу историцизма, а под заштитом је као споменик културе од 2001. године, одлуком Владе републике Србије. Реч је о угаоној грађевини са четири крила која формирају квадратну основу са унутрашњим двориштем. На угловима објекта, према Улици Светог Саве и Тргу Сободе, посебно су наглашени угаони ризалити са четворосливним крововима. Главни улаз ка Тргу Слободе богато украшен наглашеним ризалитом, док је споредни, према Улици Светог Саве, нешто скромнији. Објекат је сазидан од опеке, а  богата декорација ренесансно барокних форми (украси) изведена је у гипсу и аплицирана на фасаду. Над угаоним делом зграде кров, покривен бибер црепом, је четворосливан, док је на осталим двосливан.

Из Покрајинског завода за заштиту споменика културе објашњавају да је угаона позиција зграде искоришћена за наглашавање њеног угаоног дела у конструктивном и декоративном смислу, те истичу да чистоћа архитектонског решења, значај непромењене административне функције и централни положај, чине објекат општинске управе у Србобрану једном од најзначајнијих грађевина тог типа у Војводини.

Како се из тендерске документацији може приметити, у оквиру инвестиционог одржавања планирано је обијање дотрајалог малтера, малтерисање реновирним малтерима, као и конзерваторско-рестаураторска обнова фасадне пластике и орнаменталне декорације. Осим тога, предвиђени су и браварски и столарски радови, замена уличне столарије, тачније прозора, као и рестаурација заштитних решеки и таванских луфтера. Јавном набавком су обухваћени и пратећи припремно-завршни и лимарски радови, односно замена уличних олучних вертикала и хоризонтала, те завршни молерско-фарбарски радови - бојење фасада.

Паралелно са обновом фасада одвијаће се реконструкција декоративне расвете, којом је, између осталог, предвиђено постављење укупно 84 ЛЕД светиљки различитих типова и величине.

У оквиру припремних радова, све табле, грбови, канделабри и држачи заставе биће уклоњени с објекта и предати инвеститору или пак отпремљени на, како је објашњено, радионичку санацију. Након што обнова фасаде буде завршена, неки елементи ће бити враћни на првобитну позицију, док ће поједини попу канделабра и табле с именом институције бити замењени.

Дрвени прозори ће бити демонтирани, с тим што ће најбоље очувани примерак послужити као модел за израду нових. За разлику од старих дрвених који ће бити замењени новим, метални прозори (тавански луфтери) ће бити отпремљени у радионицу на поправку, застакљивање и бојење.

Фасадна пластика, која је у добром стању биће очишћена од наслага старе боје, ретуширана и припремљена за ново бојење, док ће недостајући елементи бити израђени у малтеру или пак од водонепропусног гипса у калупима који су израђени на ретушираном оригиналу.

Ј. Вукашиновић

 

EUR/RSD 117.3271
Најновије вести