Вршац установио нова јавна признања

ВРШАЦ: Ради одавања посебних признања за изузетне резултате постигнуте у различитим областима привредног и друштвеног живота и рада, као и за посебне заслуге, Одлуком Скупштине града Вршца установљавају се јавна признања Града Вршца: Награда за животно дело, звање почасног грађанина и Повеља града Вршца.
 Gradska kuća u Vršcu Foto: R. Hadžić
Фото: Градска кућа у Вршцу Фото: Р. Хаџић 

Награда за животно дело се додељује поједнинцу који је у току свог радног века трајно остваривао изузетне личне резултате у областима науке, друштвених делатности, уметности, привреде, спорта и других области рада и стваралаштва и тиме дао  изузетан допринос угледу и развоју Града Вршца.

Звање Почасног грађанина Града Вршца се додељује појединцу који је својим радом или стваралаштвом изузетно допринео афирмацији културних, историјских, привредних и других вредности Града Вршца. По-часним грађанином Града Вршца може бити проглашен и страни држављанин.

Повеља Града Вршца се додељује појединцу, установи, предузећу или организацији који су својим изузетним делом или градитељским подухватом остварили резултате који се могу сматрати доприносом културној, архитектонској, привредној или стваралачкој баштини уопште, или који су лично допринели остваривању капиталних развојних пројеката града.

Награде се уручују на свечаности која се одржава поводом дана и славе града, на дан Светог Теодора Вршачког 29. маја.  Град Вршац позива све грађане, да своје предлоге за доделу признања установљених овом одлуком, са одговарајућим образложењем, доставе до 8. априла 2019. године, на писарници Града Вршца,насловљено на Градоначелника града Вршца.

 В. Х.

EUR/RSD 117.9120
Најновије вести