НА СНАЗИ НОВЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ПИО Ево шта се мења код породичних пензија и у случају смрти пензионера

БЕОГРАД: Изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (ПИО), који је ступио на снагу 15. септембра прошле године а примењује се од 1. јануара ове године, у случају смрти пензионера износи пензије и новчане накнаде припадају до последњег дана у месецу у којем је корисник умро, саопштио је Фонд ПИО.
penzioneri, dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Из Фонда су навели да ће за кориснике права који су преминули почев од 1. јануара ове године, од банака и поверилаца тражити повраћај износа пензија и новчаних накнада који кориснику не припадају након последњег дана у месецу у којем је преминуо.

Појашњавају да је, у складу са наведеним изменама, банка обавезна да износе пензија, односно новчане накнаде који су исплаћени након последњег дана у месецу у којем је пензионер преминуо, врати Фонду на његов захтев и не може из тих износа намиривати своја потраживања која евентуално има према кориснику права.

Исто важи и за повериоце којима су уплаћена средства након последњег дана у месецу у којем је корисник преминуо, по основу реализације обуставе од пензије.

У складу са овом изменом, мења се и члан 111 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, у смислу да се породична пензија остварена после смрти  пензионера исплаћује најраније од првог дана наредног месеца по истеку месеца у коме је пензионер умро.

То, појашњавају из Фонда ПИО, значи да ће се у случају смрти пензионера, почев од 1. јануара ове године, право на породичну пензију утврдити и исплаћивати најраније од првог дана наредног месеца по истеку месеца у коме је корисник умро, под условом да породични пензионер није у том периоду у осигурању.

Фонд ПИО је као пример навео да у случају да пензионер премине 15. марта 2024. године, право на породичну пензију онима који би је добили припада најраније од 1. априла 2024. године.

У Фонду ПИО објашњавају да ће се овим изменама закона решити проблем наплате више исплаћених износа пензије након смрти пензионера, а породице преминулих корисника неће бити оштећене.

Прецизирају да када се право на породичну пензију утврђује по смрти осигураника, право на породичну пензију се остварује и исплаћује од наредног дана у односу на дан смрти, под условом да је захтев поднет у року од шест месеци од дана испуњења услова прописаних за стицање права.

Уколико је захтев поднет после истека тог рока, а подносилац захтева у том периоду није био у осигурању, право на породичну пензију припада најдуже за шест месеци уназад у односу на дан подношења захтева.

Ако породичну пензију користе два или више чланова породице, па неком од њих престане право на пензију и даље ће се, сходно Закону о ПИО, осталим члановима који имају право на породичну пензију поново одређивати висина пензије, која припада од првог наредног дана у односу на дан када је пензионеру престало право на пензију.

Примера ради, ако је смрт члана породице, осигураника, наступила 15. марта 2024. године, нови износ породичне пензије припада од 16. марта 2024. године.

Обрачун више исплаћених износа пензија након смрти корисника породичне пензије обављаће се у складу са решењем којим је утврђен нов износ породичне пензије.

Тако би се у наведеном примеру више исплаћени износи пензија обрачунавали од 16. марта 2024. године.

EUR/RSD 117.0802
Најновије вести