Превремено пензионисање доживотно кајање?

Фонду ПИО у просеку сваке године захтев за пензију подноси између 80.000 и 100.000 бивших запослених који по било којем основу остварују прво на пензионисање.

Већина њих, око 85 процената, прво добија привремена решења о пензионисању, а свега 15 одсто коначна. Привремено решење постоји све док Фонд ПИО не утврди све податке о целокупном стажу корисника. Јер, радни стаж уписан у радну књижицу не значи да подносилац захтева за пензионисање има и исти толики пензијски стаж. Ако послодавац није редовно сваке године подносио образац М-4, који је доказ плаћених пензијских доприноса, подносилаца захтева има „рупу” у пензијском стажу и њу покушава да попуни Фонд ПИО. Некада то Фонду ПИО полази за руком брзо, а некада се цео поступак утврђивања пензијског стажа отегне и неколико година. Све док се коначно не реши уплата пензијског доприноса, пензионер има привремено решење о пензионисању, а када добије коначно, може се догодити да треба да врати део новца јер је добијао више него што му по коначном рачуну припада, или пак да добије доплату, односно да му Фонд исплати разлику насталу јер је привременим решењем добијао мање новца него што му коначним припада.

Од 1. јануара прошле године, када је уведен законски основ за остваривање превремених пензија, које подразумевају трајно умањење од 20 одсто, Фонду је захтев поднело 8.078 бивших радника, 1.359 жена и 6.719 мушкараца. Максимално трајно умањење износа пензије од 20,4 одсто има 1.955 корисника, и највише је таквих.

Иначе, синдикати и стручњаци тврде да управо члан 70 а Закона о пензијском и инвалидском осигурању треба мењати јер је неправедан према запосленима. Тим чланом је уведена превремена старосна пензија и прописано да се њена висина одређује исто као и висина старосне, али се износ тако одређене пензије трајно умањује 0,34 одсто за сваки месец пре навршених 65 година живота. То што се до навршених 65 година умањује превремена пензија није спорно, али је по синдикатима, а и Социјално-економском савету, спорно што је то умањење трајно, односно што, када пензионери испуне услове у погледу година, не могу остварити право на пуну пензију, као што се то могло пре ступања на снагу измене Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Пракса је показала да су они који су отишли у пензију до 1. јануара 2015, кад је ступио на снагу измењен Закон о ПИО, остварили право на пуну пензију, а они који имају исто година живота и стажа – сад остварују право само на превремену, и то трајно умањену пензију. Тако да они који имају исто година и исто стажа ни када буду имали 65 година неће имати исте или приближно исте пензије због тога што је јединима она трајно умањена.

Љубинка Малешевић

 

EUR/RSD 117.5848
Најновије вести