Само су непокретни, слепи и дементни повлашћени

Као што су решења о накнади за помоћ и негу детета, која издају центри за социјални рад, подложна ревизији и контролним прегледима, исто тако су и решења о накнади за помоћ и негу другог лица

 пензионерима које издаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подложни контроли. Наиме, једном добијено решење за туђу негу и помоћ пензионери не могу сматрати трајним јер је лекарска комисија та која процењује да ли се здравствено стање пензионера може променити, односно побољшати па самим тим заказују контролни преглед.

Иначе, накнада за туђу помоћ и негу пензионерима тренутно износи 16.105 динара, и неколико хиљада динара је већа од најниже пензије у Србији. То је и разлог што многи пензионери с малим пензијама покушавају да добију туђу негу и помоћ да би имали већа примања, али услови за њену доделу су строги. По Закону о ПИО, право, практично, имају само непокретни, слепи, дементни и они који без туђе помоћи не могу да се хране, облаче, нити крећу по кући, као и они који су на дијализи. Тако строге критеријуме у погледу остваривање права на накнаду за помоћ и негу тренутно задовољава 74.000 пензионера.

Висина новчане накнаде за туђу негу одређује се у висини износа усклађене новчане накнаде за помоћ и негу другог лица затечених корисника у Фонду ПИО на дан 10. априла 2003. Тада је донет нови Закон о ПИО, а по њему се од тог датума нега усклађује на исти начин као и пензија. То пак значи да, када расте пензија, већи је и износ накнаде за помоћ и негу другог лица, а када су пензије замрзнуте, ни свота за ту намену се не мења.

Захтев за исплату накнада, као и информације о потребној документацији, могу се наћи на сајту Републичког фонда ПИО. Након послатог захтева и приложене медицинске документације, лекарска комисија позива пензионера на вештачење. После вештачења, комисија доноси одлуку, а право пензионера на накнаду за помоћ и негу другог лица тече од тренутка подношења захтева.

То је веома важно знати јер често прође и по неколико месеци док пензионер не буде позван на комисију, и још извесно време док му не стигне решење о праву на накнаду за помоћ и негу другог лица. Тек након што му стигне решење, исплаћује се накнада за помоћ и негу другог лица, и то на исти начин на који се исплаћује пензија: преко текућег рачуна, на шалтерима пошта или доставом на кућну адресу.

Љубинка Малешевић

 

EUR/RSD 117.3076
Најновије вести