НЗС: За десет месеци с евиденције незапослених избрисано 138.142 лица

Национална служба за запошљавање сваког месеца објављује статистички билтен о месечној стопи незапослености у Србији, а у оквиру њега и податке о брисанима с евиденције НСЗ-а према разлозима и трајању незапослености.
Posao,NZS Foto: Dnevnik.rs/ilustacija
Фото: Dnevnik.rs

Из податека билтена НСЗ-а произлази да је у првих десет месеци ове године чак 138.142 лица избрисано због непридржавања законских одредби, а највећи број њих због тога што се нису на време јавили свом саветнику  или се нису одазвали на позив за запошљавање.

Само прошлог месеца с евиденције незапослених у Србији избрисано је 15.171 лице, од чега 12.647 због тога што се нису редовно јављали Бироу рада, 1.980 зато што се нису одазвали на индивидуални разговор у НСЗ, 250 зато што на захтев НСЗ-а нису доставили доказ о активном тражењу посла, 232 зато што нису обавестили НСЗ о свакој промени која утиче на стицање или губљење права или обавезе најкасније пет дана од настанка промене, 63 зато што је одбило да прихвати понуђено учешће у програму активних мера запошљавања, као и 33 незапослена који су одбили додатно образовање и обуку. Брисани су и они који су одбили да прихвате одређено запослење, рад на одређено време...

Само прошлог месеца с евиденције незапослених у Србији избрисано је 15.171 лице, од чега 12.647 због тога што се нису редовно јављали Бироу рада

У протеклих десет месеци највише лица брисано је с евиденције НСЗ-а у јануару – 16.524, затим прошлог месеца, у мају – 14.147, фебруару – 13.570, септембру – 13.635, јулу – 13.533, јуну – 13.335, августу – 12.875  и  априлу – 12.541.


Право на повратак

Незапослени који је из различитих разлога непоштовања законских одредби брисан с евиденције НСЗ-а, има право да се поново врати на њу, али под одређеним условима. Тако, незапослени који тражи посао, а брисан је с евиденције, има право опет да се на њу врати по истеку рока од шест месеци од дана престанка вођења евиденције. Изузетно, уколико је корисник новчане накнаде избрисан јер је обављао рад без закљученог уговора, има право да се поново уведе у евиденцију по истеку рока од девет месеци. Ако пак постоји оправдани разлог за нејављање, незапослени је дужан да се лично јави и обавести НСЗ одмах по престанку тог разлога. Међу њима су лични здравствени или разлози чланова породица, али и други оправдани разлози настали без воље и кривице незапосленог.


Током прошле године с евиденције НСЗ-а скинуто је укупно 594.656 лица, али је 115.695 избрисано због непридржавања законских одредби. У НСЗ-а објашњавају да, у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, лица пријављена на Биро имају обавезу да активно траже посао, а да би то могли, мора им се утврдити индивидуални план запошљавања. Тим планом утврђују се и мере политике

запошљавања сваког незапосленог појединачно, он се обавезује на то да не одбија понуђено запослење, образовање и обуку, да се најмање једном у три месеца јавља послодавцима ради разговора о послу, као и да се лично јавља НСЗ-у ради обавештавања о могућностима и условима запослења и посредовања, као и на сваки позив НСЗ-а.

Уколико незапослени који се пријавио на Биро рада без оправданог разлога не испоштује неку од својих законских обавеза према НСЗ-у, а то значи ако се не јави у законским роковима и на захтев НСЗ-а не достави доказе о активном тражењу посла или ако одбије понуђено посредовање у запошљавању, или се пак не јави газди ком је упућен, својом кривицом напусти активне мере зашошљавања ... аутоматски ће бити избрисан из евиденције.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.5935
Најновије вести