Мења се Закон о порезу на додату вредност

БЕОГРАД: Влада Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о ПДВ и упутила га Скупштини Србије на разматрање.
bogatasi porez
Фото: pixabay.com

Предложене измене између осталог, предвиђају прописивање пореског ослобођења са правом на одбитак претходног пореза за промет добара и услуга који се обавља у оквиру реализације инфраструктурних пројеката изградње ауто-путева за које је посебним законом утврђен јавни интерес.

Такође предвиђа се уређивање пореског третмана промета добара и услуга насталих по основу преноса вредносних ваучера као инструмента за који постоји обавеза да се прихвати као накнада или део накнаде за испоручена добра или пружене услуге.

Изменама је предвиђено ближе уредивање места промета добара и места промета услуга конзумације јела и пића на бродовима, односно у летилицама и возовима.

За промет добара који се обавља на броду, односно у летилици или возу у току превоза путника, местом промета сматра место поласка брода, летилице или воза, а да се местом поласка у тим случајевима сматра прво возним редом планирано место укрцавања путника.

У случају превоза путника у оба смера, предлаже се да се повратна вожња сматра посебним превозом.

Изменама се прецизније уређује место промета услуга телекомуникација, радијског и телевизијског емитовања и услуга пружених електронским путем.

Прописује се прецизније дефинисања промета који обавља страно лице у Србији по основу којег постоји обавеза евидентирања у систем ПДВ.

Такође предвиђено је и прецизније утврдивање процента сразмерног пореског одбитка, као и укидање обавезе поделе претходног пореза ако је утврдени проценат сразмерног пореског одбитка најмање 98 одсто, као и да се се при утврдивању процента сразмерног пореског одбитка не узимају у обзир повремени промети непокретности и повремени промети услуга из области промета новца и капитала, као и улагања у објекте за вршење делатности за које се наплацује накнада.

Измене превиђају и прецизирање правила која се односе на могућност исправљања погрешно обрацунатог ПДВ у вецем износу, прописивање пореског ослобођења за увоз добара за посебне намене, на основу одлуке Владе.

Такође је предвиђен и продужетак рока за достављање доказа да је путник отпремио добра у иностранство на 12 месеци од дана отпремања добара.

Биће смањен и износ вредности добара која страни путници отпремају у лицном пртљагу који носе са собом у иностранство са 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на 6.000 динара, укљуцујуци ПДВ, по основу којих могу остварити повраћај ПДВ.

Порески саветник Милан Трбојевић указује да је већина одреби практично прецизирање, али да су неке од њих попут вредносних ваучера и промена које се односе на странце нове и да ће значајно олакшати функционисање у овој области.

EUR/RSD 117.5799
Најновије вести