Девизне резерве Србије скочиле на рекордних 16,8 милијарди евра

БЕОГРАД: Бруто девизне резерве Народне банке Србије достигле су на крају септембра ове године нов рекордан ниво од када се прате ти подаци и износиле су 16,8 милијарди евра, што је за преко 1,2 милијарде евра више него на крају августа, саопштено је из НБС.
nbs amblem
Фото: NBS

Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе М1 од 149 одсто и око седам месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) износиле су на крају септембра 14,24 милијарде евра и веће су за 1,06 милијарди у односу на крај претходног месеца.

Повећање бруто девизних резерви у септембру, резултат је првенствено прилива по основу две емисије еврообвезница у еврима у укупном износу од 1,70 милијарди евра. Србија је на међународном финансијском тржишту, први пут у својој историји емитовала „зелену“ еврообвезницу у номиналном износу од 1,0 милијарду евра, рочности седам година, по најнижој купонској стопи икада од 1,0 посто и стопи приноса од 1,26 процената, подсећа НБС.

Истовремено, емитована је 15-годишња конвенционална еврообвезница у номиналном износу од 750 милиона евра, што је еврообвезница с најдужим роком доспећа коју је Република Србија до сада емитовала.

Нето приливи у девизне резерве током септембра, поред поменуте продаје еврообвезница, остварени су и по основу активности НБС на домаћем девизном тржишту с нето ефектом од 165 милиона евра, управљања девизним резервама, донација и другим основима у укупном износу од нето 199,6 милиона евра.

Наведени приливи били су више него довољни да покрију одливе по основу нето раздужења државе на име девизних кредита и хартија од вредности од 865,5 милиона евра, од чега је 619,8 милиона евра искоришћено за отплату преосталог дела доларске еврообвезнице емитоване 2011. године, и одливе по другим основима од укупно 16,1 милион евра.

На повећање девизних резерви у септембру додатно је утицао и позитиван ефекат тржишних фактора у нето износу од 26,4 милиона евра.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у септембру износио је 577,7 милиона евра и био је за 26,6 милиона евра већи него у претходном месецу. У периоду јануар-септембар ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 4,70 милијарди евра.

У септембру, као и од почетка ове године, вредност динара према евру готово је непромењена. Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у септембру нето купила 135 милиона евра. Посматрано од почетка године, НБС је, ради одржавања релативне стабилности на девизном тржишту, нето купила 1,1 милијарду евра, наводи се у саопштењу.

Ђорђе
12.10.2021 • 08:37
Дакле увећале су нам се девизне резерве за суму коју смо позајмили од будућих генерација тако што смо издали еуро обвезнице и то се сад приказује као успех?!
EUR/RSD 117.5759
Најновије вести