Инспекција лане одузела 480 тона хране и 33.700 литара ракије

Пољопривредна инсекција је током прошле године обавила 10.620 контрола и том приликом одузела 154 узорака разних производа, наводи се у Извештају о инспекцијском надзору пољопривредне инспекције за 2020. годину.
e
Фото: pixabay.com

Правосудним органима поднето је 253 захтева:108 кривичних пријава, 21 за привредни преступ и 124 захтева за покретање прекршајног поступка.

Инспектори су написали и близу 770 захтева за утврђивање да ли привредни субјекти испуњавају минималне техничке услове за обављање делатности , затим да ли испуњавају услове за производњу, промет алкохолних и безалкохолних пића и слично. Одузето је више од 481.000 килограма производа биљног порекла у вредности од 32.250.183,00 динара.

Ван промета инспектори су ставили близу 33.700 литара алкохолног пића у вредности изнад 7,1 милион динара и 165 литара безалкохолног пића, које је коштало 15.470 динара.

У угоститељским објектима и на пијацама одузето је близу 190 литара алкохолних пића, чија је вредност била око 430.000 динара. Обузети и уништени производи били су у промету у ринфузи. Инстовремено, инспектори су урадили и 68 надзора код привредника и установили да испуњавају услове за почетак обављања делатности производње вина, пива и етанола, на основу чега су стекли услове да се упишу у Регистар произвођача вина и пива.

У годишњем извештају наведи се да странке у инспекцијском надзору нису имали притужбе на рад инспектора и да у 2020.години није уложена ниједна жалба.

Скренута је пажња на то да пољопривредна инспекција ради отежано, јер 101 инспектор покрива целокупно подрућје земље. У појединим окрузима ни нема пољопривредних инспектора, већ инспектори из других подручја, по потребим покривају рејоне без служби пољопривредне инспекције. Треба напоменуту да.Пољопривредну инспекцију чине четири одељења: за надзор пољопривредног земљишта, контролу подстицаја, безбедност хране и одељење за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића, и да у склопу одељења раде три одсека и Група пољопривредних инспектора за контролу јавних складишта, обрађивача дувана и произвођача дуванских производа.

Такође, наведено је да инспекција нема сарадњу са провосудним органима, пошто судови уопште не обавештавају пољопривредну инспекцију о донетим пресудама по поденетим пријавама,или то чине неблаговремено.

Има злоупотреба у коришћењу подстицаја

Инвеститори су у буџет Србије од јануара до новембра 2019. године уплатили 232.112.392 динара за промену намене пољопривредног земљишта, написано је још у инспекцијском извештају за прошлу годину. На основу констатних неправилности код корисника подстицајних средстава, очекује се да Управа за аграрна плаћања, на основу записника инспектора, обустави исплату 383.534.861,00 динара за период јануар –новембар 2019. године.

Управи за аграрна плаћања, односно Управи за трезор инспектори су поднели и 27 иницијатива за стављање пољопривредних газдинстава у пасивни статус, наводи се још у извештају пољопривредне инспекције из 2020.године.

        З. Делић

 

 

 

EUR/RSD 117.5850
Најновије вести