Јаз између највише и најниже плате скоро 100.000 динара

По подацима Републичког завода за статистику, просечна априлска зарада запослених у Србији била је 64.948, динара што 341 динар мање него што је исплаћено месец дана раније када је у ковертама било 65.289 динара.
isplata
Фото: Tanjug/S.Radovanović, ilustracija

Мање новца било је и у коверти у коју је стала медијална зарада, а разлика је 98 динара, па је око половини укупно запослених, који заправо зарађују до износа те зараде, у априлу  исплаћено 49.230 динара.

Од укупно 19 делатности за које РЗС објављује податке, у априлу је просечна зарада у шест била виша од просека у републици, у 13 мања, а плата виша од 100.000 динара исплаћена је у три делатности. Разлика између највише и најниже зараде по делатностима је у априлу била 98.910 динара - односно готово једна и по просечна плата. Износ који је тог месеца раздвојио највишу и најнижу зараду по областима био је чак 139.460 динара, а то је више од од две просечне зараде или скоро три медијалне зараде. 

175.384 динара зараде запослених у области експлоатација сирове нафте и природног гаса

Као и неколико месеци уназад, и у априлу је највиша просечна зарада исплаћена у делатности информисања и комуникације. Тог месеца у ковертама је у просеку било 137.429 динара, што је, у односу на мартовску коверту, више за 3.275 динара. Више од 100.000 динара у априлу су, у просеку, зарадили запослени у финансијским  делатностима и делатности осигурања 110.723 динара, а њихове зараде су у односу на мартовске, у просеку биле мање за 3.271 динар, док су запослени у делатности рударства у априлу, у просеку, зарадили 100.339 динара.

35.924 динара зарада запослених у области припреме и послуживања хране

Када је реч о зарадама оних који зарађују најмање, у априлској коверти је, у просеку, било мање новца него месец дана раније. Најнижа априлска просечна нето зарада - у делатности услуге смештаја и исхране достигла је износ од 38.519 динара и била је 440 динара мања него месец дана раније. С тим износом зарада запослених у овој делатности и даље је на последњем месту, на којем је већ веома дуго, а и даље је једина у којој је зарада била испод 40.000 динара. Прва после ње је просечна плата запослених у осталим услужним делатностима  - 47.390 динара, те није прескочила 50.000 динара и остала је усамљена на тој позицији. И  она је мања него месец дана раније, али за око 100 динара, те је и ова просечна зарада већ месецима на истом месту по висини плата.

Просечне зараде више од 100.000 динара у априлу су исплаћене у 12 области, што је исто као и месец дана раније. Ипак, није исти редослед области у којима су биле највише зараде. Наиме, прво место по висини зараде у априлу су заузеле зараде запослених у области експлоатација сирове нафте и природног гаса - 175.384 динара и с тим износом на друго место су ставиле зараде запослених у рачунском програмирању, консултантским и с тим повезаним делатностима који су тог месеца зарадили 173.008 динара.


У пет области плата мања од 40.000 динара

У пет области зараде у априлу биле су мање од 40.000 динара. Најмање новца у априлу су зарадили запослени у области припреме и послуживања хране - 35.924 динара, а потом у области остале личне услужне делатности - 37.100 динара. Просечне априлске зараде у области туристичке агенције, тур-оператери и резервације биле су 37.867 динара, а у области прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја - 38.578 динара. Мање од 40.000 динара зарадили су, у просеку, и запослни у области поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству 39.546 динара.


Запослени у производњи основних фармацеустских производа и препарата у априлу су, у просеку, зарадили 106.733 динара. Просечна зарада у ваздушном саобаћају у априлу је била 133.823  динара, у области производња дуванских производа - 133.249 динара, а у области научно истраживање и развој - 128.539 динара. У области финансијских услуга, осим осигурања и пензионих фондова запослени су у априлу, у просеку, зарадили 125.170 динара. У области осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања запослени су зарадили 103.576 динара, у области управљачке делатности; саветовање у вези са управљањем - 113.908 динара, а у телекомуникацијама 122.675 динара. У области услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима априлске зараде су, у просеку, биле  132.917 динара, а области производња кокса и деривата нафте 146.539 динара.

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.5768
Најновије вести