НБС: Извештај Мудиса потврда одличних изгледа економије Србије

БЕОГРАД: Гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић оценила је данас извештај агенције Мудис (Moody's) о Србији као још једну потврду да све међународне финансијске институције препознају отпорност и одличне средњорочне изгледе српске економије.

Рејтинг агенција Мудис је у годишњем извештају потврдила оцену кредитног рејтинга на нивоу Ба3 и задржала позитивне изгледе за његово даље повећање.

"Извештај агенције Мудис је још једна потврда да је економски одговор Србије на кризу изазвану пандемијом био адекватан и да је пакет економских мера који смо донели био правовремен, свеобухватан и добро имплементиран", рекла је Табаковић поводом извештаја те агенције.

Мудис у редовном годишњем извештају наводи да је економија Србије и у условима пандемије показала висок степен отпорности и да ће управо очувано стабилно макроекономско окружење подржати снажан привредни раст након глобалног успоравања изазваног вирусом корона.

Напомиње да је кредитни рејтинг Србије подржан релативно великим и диверсификованим сектором индустрије који се доказао као успешан у привлачењу страних директних инвестиција у претходним годинама. Такође оцењује и да су изгледи за повећање кредитног рејтинга Србије за наредни период позитивни, имајући у виду снажне перспективе раста у средњем року.

"Чињеница да агенција Мудис очекује опоравак економске активности у другој половини године, а затим снажан раст БДП-а од 6,0 одсто следеће године, потврђује да све међународне финансијске институције препознају отпорност и одличне средњорочне изгледе српске економије", истиче гувернер, према саопштењу НБС.

У извештају агенција се посебно истиче да су ниска и стабилна инфлација, као и унапређења оквира монетарне политике, у великој мери допринели стабилизацији макроекономског окружења у претходним годинама. Додатно, агенција оцењује да је очување инфлаторних притисака на ниском нивоу подржано и постигнутом и очуваном релативном стабилношћу девизног курса, као и усидреним инфлационим очекивањима.

Мудис наводи и да је, захваљујући стеченом кредибилитету централне банке и створеном окружењу које карактерише ниска и стабилна инфлација, креиран простор да НБС правовремено одговори на пандемију и обезбеди повољне услове финансирања за предузећа, као и да осигура адекватну ликвидност банкарског сектора.

Истиче и да је у претходних неколико година значајно повећана улога домаће валуте у економији, и да је тај процес био постепен и пажљиво одмерен. У том смислу, наводи и да остварена стабилност цена и успешно спровођење режима девизног курса дају снажан подстицај даљем процесу динаризације.

У извештају се оцењује да је банкарски сектор у кризу ушао релативно снажан, са адекватним нивоима капитала и ликвидности. Такође, наводи се значајно смањење нивоа проблематичних кредита са око 21 посто из 2015. на око 4,0 процента укупних кредита у првом кварталу ове године.

Агенција констатује да је раст БДП-а Србије у претходне две године био снажан и да су значајне инвестиције, посебно у сектору грађевинарства, биле један од главних фактора раста, и оцењује да ће наш економски опоравак од последица пандемије бити убрзан, захваљујући свеобухватном одговору монетарне и фискалне политике.

У извештају се наводи да су власти у Србији донеле и спровеле један од највећих пакета у региону који је укључио бројне мере подршке домаћинствима, као и мере усмерене на очување запослености кроз директне трансфере, субвенције зарада, мораторијум на отплате кредита, и уз смањење каматних стопа и подршку ликвидности корпоративном сектору.

Као потврду оцене о већој отпорности српске економије, Мудис истиче и да је извоз робе из Србије већ показао знаке опоравка од маја.

Агенција напомиње и да је претходних година дефицит текућег рачуна био у порасту због повећаног увоза опреме за потребе индустрије, као и да је праћен високим приливима страних директних инвестиција, те да је прошле године, пету годину заредом, био у потпуности покривен страним директним инвестицијама. За ову годину пројектују смањење текућег дефицита.

Оцењују и да је прилив СДИ био снажно диверсификован по секторима и регионима.

На основу свега, Мудис закључује да би кредитни рејтинг Србије у наредном периоду могао бити повећан ако, уз постојеће снажне изгледе раста у средњем року, држава настави са политиком смањења јавног дуга.

"Наставак политика које водимо и доследност у спровођењу мера које за циљ имају раст животног стандарда наших грађана, сигурно ће утицати и на одлуке рејтинг агенција у будућности. Са даљим поправљањем наших макроекономских показатеља, и кредитни рејтинг Србије ће наставити да се повећава у наредним годинама", истиче гувернер Јоргованка Табаковић.

Lala
04.09.2020 • 13:22
Ba3 u prevodu znači: Postoji sposobnost izvršenja finansijskih obaveza, ali je prisutan rizik promene poslovne klime i ekonomskih uslova, kao i znatan kreditni rizik.
EUR/RSD 117.5802
Најновије вести