Одржана седница Покрајинског социјално-економског савета

На данашњој 15. седници Покрајинског социјално – економског савета, којом је председавао Иван Ђоковић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, изабран је нови председавајући овог тела.
д
Фото: Покрајинска влада

У наредном мандатном периоду, члан Покрајинског одбора Уједињених гранских синдиката ,,Независност“ Милојица Живковић председаваће овим саветом.

На седници је представљен и извештај о актуелним привредним кретањима у Војводини, за период од јануара до марта ове године. Истакнуто је да је евидентиран раст бруто домаћег производа, превасходно захваљујући сектору грађевинарства и услужних сектора, а према подацима Републичког завода за статистику и Народне банке Србије. Према стопи раста индустријске производње предњачи Севернобачки округ, док је Јужнобанатски у значајном дефициту.

У укупном извозу АП Војводине, како је наведено, најзначајније учешће заузима производња моторних возила и приколица (13 одсто од укупног извоза), потом следе производња прехрамбених производа (12 одсто) и пољопривредна производња, лов и услужне делатности (11,3 одсто). Са друге стране, у укупном увозу АП Војводине, предњачи област експлоатације сирове нафте (21 одсто од укупног увоза), као и производња хемикалија и хемијских производа, у просеку око 9 одсто. Такође, на покрајинском нивоу, у поређењу са истим прошлогодишњим периодом, просечне нето зараде су повећане, при чему је највећи раст просечних зарада без пореза и доприноса евидентиран у сектору рударства, са чак 41,5 одсто.

У Војводини је евидентирано и смањење незапослености од 10,1 одсто, односно 13.320 лица је мање на евиденцији НСЗ-а. На основу структуре запослених, 78,9 одсто су запослени код правних лица, 17,2 одсто су предузетници и лица запослена код њих, а свега 3,9 одсто су регистровани пољопривредни произвођачи.

Бољи фискални резултат у протеклој години на републичком нивоу, остварен је захваљујући бољој наплати прихода, тачније остварен је општи фискални суфицит у посматраном периоду у износу од 53,6 одсто БДП-а.

Последња анализа о обиму сиве економије у Србији, коју је спровео НАЛЕД, показује да је он смањен у претходних пет година међу регистрованим фимарама за шест одсто. Општи циљ у борби против сиве економије јесте ефикаснији надзор над њеним токовима, бољи разрез и наплата пореза унапређењем рада Пореске управе, фер конкуренција, смањење административних и парафискалних намета, те подизање свести грађана о значају њеног сузбијања на укупну привреду.

Ђоковић је истакао да је положај предузетника у Србији незавидан уз велике намете, те да не постоје одговарајуће стимулативне мере. Ипак, мора се констатовати да је држава низом мера које је предузела подржала предузетништво и у одређеном проценту их растеретила и довела до нивоа одрживости, не занемарујући социјалне, здравствене, културне и образовне сфере друштва. Он је додао да су евидентни помаци у фактичкој реалности, независно од саме статистике. Ђоковић је рекао и да је важна чињеница да је изабран и нов председник Уније послодаваца Војводине, Владимир Лалошевић, млади привредник који води успешну компанију у сектору ИКТ-а.

Чланови ПСЕС-а су разматрали питање нових намета за привреду услед примене Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, на које је указала Унија послодаваца Војводине.

Поновљена је иницијатива Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Војводине за измену Закона о буџетском систему и Закона о привременом уређивању основица за обрачун плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, у смислу изузимања њихове примене на јавна комунална предузећа, односно јавна предузећа којима је оснивач јединица локалне самоуправе. Једногласно је усвојен предлог да се ПСЕС-у припреми детаљна анализа стања у овом сектору, сперовођењем свеобухватне анкете, како би се благовремено реаговало ка републичком СЕС-у. Поред основних података, неопходно је спознати и миграције стручног кадра из комуналних предузећа у Војводини, у протекле три године, са посебним освртом на квалитет услуга и статусно питање.

Ђоковић је напослетку нагласио да ће сви актери овог процеса имати пуну логистичку, и стручну подршку Покрајинског секретаријата за привреду и туризам.

Е. Д.

EUR/RSD 117.1695
Најновије вести