Провера првих 1.000 људи са иметком увећаним више од прихода

БЕОГРАД: У Пореској управи која је задужена за примену Закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу, који се примењује од 12. марта, тренутно се обрађују подаци о имовини за више од 1.000 људи.
Poreska uprava Srbije logo
Фото: Пореска управа Србије

Како је Танјугу речено у Пореској управи, у оквиру Регистра ризика, на основу којих Одељење за ризике ради њихову анализу, постоје јасно дефинисани критеријуми по којима се одређује чија ће се имовина проверавати.

Притом се као основни критеријум узима несразмера између пријављених прихода и увећања имовине, па ће, како наводе у Управи, грађани код којих је утврђена највећа несразмера, бити први код којих ће се радити провера.

У Управи је формирана посебна организациона јединица, која је надлежна за обављање послова у вези примене овог закона, а подаци о имовини физичких лица, прикупљени су од државних органа, укључених у спровођење овог закона.

То су Министарство унутрашњих послова, Народна банка Србије, Управа за спречавање прања новца, Агенција за спречавање корупције, Републички геодетски завод, Агенција за привредне регистре, Централни регистар хартија од вредности.

"У току је упаривање података о имовини и пријављеним приходима, којима располаже Пореска управа и оних који су прибављени из екстерних извора. Формиран је Регистар ризика, са јасно дефинисаним критеријумима, на основу којих ће бити извршено рангирање пореских обвезника", наводе за Танјуг у Пореској управи.

На питање којим се делатностима баве људи чија се имовина проверава у "првом кругу", да ли је реч о функционерима, бизнисменима, политичарима, менаџерима, спортистима, естрадним личностима у Управи наводе да се закон једнако примењује на све грађане за које се утврди да постоји несразмера између пријављених прихода и увећања имовине.

Наглашавају да је незахвално процењивати колики је број грађана чија ће се имовина проверавати.

Када је реч о врсти имовине која се проверава наводе да се при утврђивању вредности имовине у обзир узима целокупна имовина физичког лица, а нарочито непокретне ствари, као што су станови, куће, пословне зграде и просторије, гараже, земљишта и друго.

Проверавају се и финансијски инструменти, удели у правном лицу, опрема за обављање самосталне делатности, моторна возила, пловни објекти и ваздухоплови, штедни улози и готов новац, издаци за приватне потребе.

Тренутно је у Сектору за утврђивање порекла имовине и посебног пореза запослено 20 пореских инспектора, оспособљених за примену закона, а систематизацијом радних места је предвиђено да их буде три пута више, укупно 63.

Закон је донет са циљем разоткривања и опорезивања појединаца који и поред скромних примања, воде луксузан живот.

Њиме је прописано да онај ко не буде могао да докаже да је на законит начин стекао имовину, остане без 3/4 њене вредности, а ако суд утврди да је имовина стечена кривичним делом, могао би да му буде одузет целокупан незаконито прибављен иметак.

EUR/RSD 117.0791
Најновије вести