Стварне власнике евидентирало 85 одсто обвезника

БЕОГРАД: Стварне власнике је евидентирало укупно 138.797 обвезника, што чини 85 одсто регистрованих субјеката, саопштила је данас Агенција за привредне регистре и упозорила обвезнике на прекршајну одговорност у случају да не испуне ту законску обавезу.
apr
Фото: APR

Закључно са 10. септембром, стварне власнике је евидетирало највише привредних субјеката (87,31 одсто), а следе установе (83,19 одсто), задужбине и фондације (82,39 одсто), док је процентуално најмање удружења (77,25 одсто) која су евидентирала своје стварне власнике.

АПР је позвала обвезнике који нису евидентирали стварне власнике у Централној евиденцији, да то што пре учине, јер ће, у супротном, поднети захтев за покретање прекршајног поступка против регистрованог субјекта ако утврди да није извршио евидентирање података о стварном власнику.

Централна евиденција стварних власника успостављена је у АПР-у 31. децембра 2018. године, са циљем усаглашавања домаћих прописа са европским законодавством и унапређења постојећег система откРивања и спречавања прања новца и финансирања тероризма, уз постизање вишег нивоа доступности и поузданости у евидентиране податке о стварним власницима.

Како је саопштено, АПР је 4. септембра послала нотификације на око 6.000 мејлова регистрованих субјеката са обавештењем за сваког појединацног обвезника који још није унео своје податке у Централну евиденцију, да треба да испуни ову обавезу прописану Законом о централној евиденцији стварних власника.

У обавештењу су обвезници упућени како да приступе Централној евиденцији стварних власника преко веб-сајта Агенције и како да пронађу детаљнија упутства за поступак електронског евидентирања, која су објављена на страници Регистри /Централна евиденција стварних власника.

Евидентирање података о стварним власницима врши лице овлашћено за заступање у регистрованом субјекту, које је дужно да податке унесе електронски у Централну евиденцију, најкасније у року од 15 дана од датума оснивања, или регистрације промене власничке структуре и чланова органа, на основу које испуне услов за стицање својства стварног власника регистрованог субјекта, уз употребу квалификованог сертификата за електронски потпис.

Истовремено са евидентирањем, подаци о стварним власницима се објављују на интернет страници, односно на порталу АПР-а, која сходно законској обавези проверава да ли је регистровани субјект евидентирао податке о стварном власнику у Централну евиденцију у законском року.

EUR/RSD 117.5783
Најновије вести