Уводи се право на стицање удела и за запослене

Пред посланике Скупштине Србије стигао је Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима.
zaposleni Foto: Youtube/prinscreen
Фото: Youtube Printscreen

Тај предлог је Влада Србије усвојила да би се у друштво с ограниченом одговорношћу увео нови модел награђивања запослених, менџмента и трећих лица, односно инвеститора и консултаната.

Законом о привредним друштвима, који је од 2011. године мењан и допуњаван неколико пута – последњи пут лане – уређује се правни положај привредних друштава, а нарочито њихово оснивање, управљање, статусне промене, промене правне форме, престанак постојања и друга питања од значаја за њихов положај, као и правни положај предузетника.

Тај закон је посебно важан за стварање повољног пословног окружења који би требало позитивно да утиче на развој привреде и пословање привредних субјеката у Србији. Пракса је показала, а то је утврдио и Тим за информационе технологије и предузетништво у Јединици за имплементацију стратешких пројеката председнице Владе Србије, да у тај законски акт треба унети нови модел награђивања запослених, менаyмента и трећих лица у друштвима с ограниченом одговорношћу.

Управо је Предлогом измена и допуна Закона о привредним друштвима уведен нови финансијски инструмент – право на стицање удела који издаје друштво с ограниченом одговорношћу и резервисаног сопственог удела као нови правни инструмент. Реч је о непреносивом финансијском инструменту који издаје друштво с ограниченом одговорношћу, а који сагласном имениоцу даје право на стицање удела одређеног дана по одређеној цени.


Куповина акција по повлашћеној цени

Друштва с ограниченом одговорношћу највише су заступљена у српској привреди. Планираним изменама, акционарска друштва добијају могућност да стимулишу запослене, инвеститоре, консултанте и друге да по повлашћеној цени стекну акције друштва давањем „опција на акције”.


Такође, тим предлогом се предвиђа могућност да запослени у друштву с ограниченом одговорношћу и акционарском друштву учествује у расподели добити, као и да се проценат сопствених акција које акционарско друштво може расподелити запосленима и члановима управе повећава с три одсто на пет.

Наиме, да би се створило повољније пословно окружење за оснивање и пословање привредних субјеката, неопходно је изменити и допунити постојећи српски Закон о привредним друштвима, и то онако како то чине економски развијеније државе. Пракса у економски развијенијим државама, као што су земље Европске уније и Сејдињене Америчке Државе, показала је да се запослени у привредном друштву стимулишу да што боље обављају своје послове тако што им се даје могућност да постану чланови тог привредног друштва. То се нарочито односи на посебан вид стимулације – давање опција да стекну учешће у капиталу привредног друштва по повлашћеној цени. На тај начин запослени се заправо стимулишу да што боље раде и тиме повећају вредност капитала привредног друштва јер, када у будућности дође до продаје фирме у којој су запослени, могу остварити значајан профит продајом по тржишној вредности.

Тај начин стимулације показао се нарочито делотворним у индустрији информационих технологија, имајући у виду да та привредна друштва располажу ограниченим средствима у почетној фази пословања па самим тим нису у могућности да квалитетном кадру дају висока примања. С друге стране, та друштва имају велики потенцијал брзог раста, а то значи и могућност да чланови друштва остваре прилично велики профит у случају продаје власничког удела који је стечен за релативно мали новац у почетној фази пословања.

Имајући у виду значајан раст индустрије информационих технологија у Србији, све већи удео који заузима у бруто друштвеном производу, извозу и генерално у привреди, постоји општи интерес да се донесу мере које подстичу даљи раст привредних делатности, а нарочито те индустрије. Уз то, та привредна друштва ангажују и различите каонсултанте – менторе, пословне консултанте и слично, који нису увек запослени у друштву. Врло често они раде бесплатно или уз симболичну накаду, уз обећање да ће добити део удела у привредном друштву и остварити профит када буде дошло до продаје.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.5814
Најновије вести