Запослених 2,8 милиона, а без посла 352.000 људи

У нашој земљи је у другом кварталу ове године било запослено 2,8 милиона лица, а незапослено 352.000 лица, што је повећање и једних и других, гледајући статистичке бројеве за исти квартал 2020.године.
radnici
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

Наиме,број незапослених лица у том кварталу је био 232.700, док је запослених у другом кварталу лане било 2.728.200, а у истом кварталу 2021.године радило тачно 2.831.100 лица, израчунао је Републички завод за статистику у извештају „Трендови 2 .

Према истраживањима Завода, стопа незапослености у другом кварталу ове године износи 11,1одсто и, у поређењу са првим кварталом 2021. године, мања је за 1,7 одсто, при чему је број незапослених лица смањен за 47.400.

Такође, стопа запослености повећана је за 2 п. п, а стопа незапослености за 3,2 п. п.

Оваква међугодишња кретања основних контингената становништва на тржишту рада, објашњава Завод у извештају, пре свега, се односе на повећање незапослености на рачун смањења становништва ван радне снагеи последица су промена изазваних кризом услед пандемије, које су се десиле у другом кварталу 2020. године.

У другом кварталу 2020. појединци који нису могли да траже посао или нису били у могућности да почну да раде због мера спречавања ширења вируса, према дефиницијама Међународне организације рада – МОР, која се примењује у Анкети, нису сматрани незапосленим, већ су сврставани у контингент становништва ван радне снаге. Отуда се повећање стопе незапослености са 7,9 одсто у другом кварталу 2020. године на 11,1одсто у другом кварталу 2021, као и смањење стопе становништва ван радне снаге са 49,8 одсто на 45,7 одсто у истом периоду, могу сматрати показатељима опоравка јер се враћају на ниво пре кризе изазване пандемијом.


Полна равноправност

Незапосленост је равномерно изражена код оба пола. Стопа мушке незапослене популације смањена је у Региону Војводине са 11,5 на 10 одсто, Региону Шумадије и Западне Србије са 13,2 на 12,4, Јужне и Источне Србије са 15,4 на 10,3 одсто, док незнатан раст бележи једино Београдски регион са 8,7на 8,8 одсто.

Стопе незапослености жена бележе пад у свим регионима, и то у Београдском региону са 10,5 на 9,1одсто, у Региону Војводине са 10,2 на 9,2одсто, Шумадије и Западне Србије са 16,8 на 15 одсто и у Региону Јужне и Источне Србије са 18,7 на 14 одсто.


Стопа незапослености у другом кварталу, у поређењу са првим кварталом ове године, бележи незнатан пад у свим регионима, осим регионима Јужне и Источне Србије где је стопа незапослености нижа за скоро пет одсто.

У Региону Војводине незапослености је опала са 10,9 одсто на 9,6 одсто, у Београдском региону са 9,6одсто на 9 одсто, у Региону Шумадије и Западне Србије са 14,7одсто на 13,6одсто, а и у Региону Јужне и Источне Србије са 16,8 одсто незапосленост је опала на 12,1. Посматрано по секторима, највећи број запослених у другом кварталу 2021. радио је у услужном сектору (55,2 одсто), затим у индустрији (23,6одсто) и пољопривреди (15,3 одсто), а најмањи у грађевинарству (5,9одсто).

У поређењу са претходним кварталом, пад запослених био је у секторима индустрија (са 24,6 одсто на 23,6 одсто) и услуге (са 56 одсто на 55,2 одсто), насупрот секторима пољопривреда, шумарство и рибарство (са 13,8 одсто на 15,3 одсто) и грађевинарство (са 5,6 одсто на 5,9 одсто), који бележе раст учешћа запослених.      

З. Делић

EUR/RSD 117.1695
Најновије вести