Жене поседују свега четвртину некретнина у Србији

БЕОГРАД: Жене су искључиви власници свега 25,6 посто од укупног броја непокретности у Србији, показују подаци Републичког геодетског завода (РГЗ).
Nekretnine
Фото: Dnevnik.rs

Такође, жене су сувласнице 12,8 одсто некретнина у којима постоји сусвојина - власништво два или више лица на истој непокретности, саопштила је СеЦонС гупа која је добила податке од РГЗ-а у фебруару 2021. у оквиру процеса припреме Независног извештаја о примени приоритетних препорука CEDAW комитета упућених Србији.

Посматрано према врсти непокретности, у случају земљишних парцела жене су у Србији су искључиве власнице 24,2 одсто парцела, искључиве власнице 25,6 одсто свих објеката и искључиве власнице 42,6 одсто посебних делова објеката.

Од укупног броја парцела 0,1 проценат је у заједничкој својини, а од укупног броја објеката 0,7 посто је у заједничкој својини.

У укупном броју објеката где постоји сусвојина, жене се јављају као сувласници у 12,3 одсто парцела, у 15,8 одсто објеката и у 8,2 одсто посебних делова објеката.

Ако податке посматрамо према основу стицања непокретности, од све имовине стечене наслеђем жене су власнице 40,4 одсто те имовине.

У укупној имовини стеченој поклоном жене су власнице 36,3 одсто, а од све имовине стечене купопродајом жене поседују 43,7 одсто.

Иако закони у Србији који уређују имовинске и наследне односе равноправно третирају жене и мушкарце, обичајне патријархалне норме, обрасци наслеђивања који и даље често иду у корист мушких наследника, те генерално слабији економски положај жена услед нже запослености, нижих зарада, доводе до тога да мушкарци и даље доминирају међу власницима земљишта и непокретности, нарочито у руралним подручјима, наводи се у саопштењу.

Податке је пркупила SeConS група за развојну иницијативу у оквиру израде Независног извештаја Мреже СОС Војводина о спровођењу приоритетних препорука достављених Србији од стране CEDAW комитета, за период 2019-2021.

EUR/RSD 117.4437
Најновије вести