Многе породице не користе право на јефтинију струју

Пре неколико година је, да би се помогло најсиромашинијим грађанима Србије, донета Уредба о о енергетски заштићеном купцу, захваљујући којој домаћинства имају право на бесплатну потрошњу струје, гаса и топлотне енерегије.
električar, strujomeri Foto: Dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

И ове године они који стекну статус угроженог купца могу део потрошених енергената користити без плаћања, а за те намене је у овогодишњем буyету планирано издвајање око 1,15 милијарди динара.

Колико ће се грађана/домаћинстава пријавити за ту субвенцију тешко је рећи јер се у протеклих неколико година, откада важи уредба која омогућава социјално угроженим домаћинствима да користе ту олакшицу, показало да се за њу јавило далеко мање заинтересованих него што се процењивало. Тако је лане олакшицу плаћања, пре свега струје, користило око 62.000 домаћинстава, а највише у децембру 2016. године, када је право на умањење рачуна остварило 68.067 домаћинстава.

За ту врсту субвенције у прва два месеца ове године захтев је поднело око 55.000 најугроженијих домаћинстава. На територији Војводине, у фебруару 2017. године статус енергетски угрожених купаца имала су 13.206 домаћинстава, а право на умањење рачуна остварило је 12.629 купаца. У Новом Саду је до сада примљено 677 захтева за стицање статуса енергетски заштићеног купца, а обрађено их је 668, док их је 2016. године било 1.934, од којих је позитивно решено 1.778.

Једночлано домаћинство током целе године може трошити без лаћања 120 киловата месечно, а она с два и три члана 160 киловата

Да је то далеко мање него што се приликом доношења уредбе процењивало потврђује и то што је тада било речи да ће их бити и више од 200.000. Такође, сигурно је да потенцијалних корисника за ту лакшицу има јер је у Србији, на основу Анкете о приходима и условима живота из прошле године, око 25 досто грађана у ризику од сиромаштва.

Разлог за мањи број захтева од првобитно процењеног могао би бити и то што је, ипак, потребно задовољити неколико критеријума да би се добио статус заштићеног купца, а пресудни су имовинско стање и приходи, као и број чланова домаћинства. Такође, процедура за стицање статуса енергетски заштићеног купца подразумева да се грађани пријаве преко социјалних установа у локалним самоуправама и том приликом доставе доказе о томе да су социјално угрожени, што значи да је потебно прибавити и приложити низ докумената, а за то је потребно издвојити и одређене паре. Међутим, потребно је и да социјално угрожени грађани редовно плаћају своје рачуне, односно да немају дуговања, али и да не троше више киловата од прописаних лимита, чиме се обезбеђује да се део потрошених киловата потроши без плаћања. 

Да олакшицу за плаћање струје не остваре сви који за то поднесу захтев потврђује и то што је, по речима Радована Станића из ЕПС-а, за фебруар статус енергетски заштићеног купца стекло око 55.000 породица, од којих је 53.000 искористило своје право. То значи, указао је Станић, да она домаћинства која су искористила субвенцију нису потрошила више од граница које су дефинисане Уредбом.

Да подсетимо, уредбом је предвиђено да енергетски заштићени купци могу без плаћања да потрошње одређени број киловата у зависности од броја чланова домаћинства. Једночлано домаћинство током целе године може трошити без плаћања 120 киловата месечно, она с два и три члана 160 киловата, са четири и пет чланова 200, а домаћинства са шест и више чланова 250 киловата.
 

Д. Млађеновић

Опрез приликом потрошње

Потрошња струје већа од оне која обезбеђује право на бесплатно трошење дела киловата повлачи за собом губљење статуса енергетски заштићеног купца. Сада важећа Уредба обезбеђује право на умањење месечне обавезе за одређене количине електричне енергије уколико је месечна потрошња, у обрачунском периоду, сведена на 30 дана, мања или једнака четворострукој количини електричне енергије на која енергетски заштићени купац има право.

EUR/RSD 117.5576
Најновије вести