Намети на куће станове, гараже... углавном по старом

НОВИ САД: Да ли ће, уколико буде прихваћене измене Закона о порезу на имовину, чији Нацрт је објавило Министарство финансија, из џепова грађана Србије од наредне године на име пореза на имовину одлазити више новца, за сада се још не може рећи.
k
Фото: Dnevnik.rs

Наиме, да би се утврдила основица на имовину, непоткретности су разврстане у неколико група: грађевинско земљиште, пољопривредно земљиште, друго земљиште, стан, кућа за становање, пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности, као и гараже и помоћни објекти. Промена је у последњој ставци, у којој су сада, уместо гаражних места, помоћни објекти, па би то могло значити да ће се убудуће плаћати порез на подруме, шупе, бунаре, котларнице, базене, свињце, кокошињце, штале, сенике, амбаре, чардаке, голубарнике, пушнице, сушаре, рибњаке, па и надстрешнице које покривају површину већу од десет квадрата.

По речима пореског саветника Ђерђа Папа, приликом утврђивања основице за порез на имовину и до сада су се подразумевале све врсте непокретности као и предложеним изменама, којима се сада, практично, ситуација само додадно појашњава.

Нема великих новина у Нацрту закона о порезу на имовину и заправо је реч о томе да се појашњавају постојећи чланови закона, каже Пап.

И до сада се, додаје, све то опорезивало, али је сада поступак нешто другачији јер се, рецимо, помоћне просторије одвајају од куће.

Висина пореза утврђује се на основу квадратуре, зоне у којој је некретнина и вредности квадрата по зонама које утврђује локална јединица самоуправе. Сада ће се вредност утврђивати појединачно за куће, станове, гараже... и плаћати различито, у зависности од тога о којој се имовини ради и по вредности некретнине. Треба нагласити да ће плаћања тог пореза бити ослобођени они којима је пољопривреда претежна регистрована делатност, односно објекти који су намењени и користе се искључиво за примарну пољопривредну производњу, вели наш саговорник.

Министарство финансија препознаје три групе помоћних објеката који се опорезују. У првој групи су две врсте објеката – они који нису зграде: бунари, базени, резервоари, цистерне… и они који спадају у помоћне зграде изграђене на истом земљишту где и стамбени или пословни објекат. То су котларнице, подруми, шупе за смештај огрева и слично. Друга група помоћних објеката обухвата економске објекте у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. Трећа група су надстрешнице основе преко десет квадрата које су самостални објекти.

Економски објекти, регулисани Законом о планирању и изградњи су, како стоји у том закону, објекти за гајење животиња (стаје за гајење коња, штале за гајење говеда, објекти за гајење живине, коза, оваца и свиња, као и за гајење голубова, кунића, украсне живине и птица); пратећи објекти за гајење домаћих животиња (испусти за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке); објекти за складиштење сточне хране (сеници, магацини за складиштење концентроване сточне хране, бетониране сило-јаме и сило-тренчеви), објекти за складиштење пољопривредних производа (амбари, кошеви), рибњаци, кречане, ћумуране и други слични објекти на пољопривредном газдинству (објекти за машине и возила, пушнице, сушионице...).


Цена за обрачун

Порез на имовину утврђиваће се и плаћати у складу с новим законом почев за 2021. годину.

Код утврђивања пореза на имовину за 2021. годину за помоћне објекте примењиваће се просечне цене квадратног метра гаража и гаражних места у зонама које су утврђене на основу цена у промету тих непокретности у зонама или граничним зонама у складу са чланом 6 Закона о порезу на имовину, односно просечне цене гаража и гаражних места у најопремљенијој зони, ако су објављене до 30. новембра 2020. године, наводи се у Предлогу новог закона о порезу на имовину.


Међутим, још једном треба напоменути да у Предлогу закона стоји да објекти у којима се обавља пољопривредна производња неће бити опорезовани.

Нацрт измена Закона о порезу на имовину је у својеврсној јавној расправи, која траје до  4. новембра. Наиме, до тог датума до 15.30 часова Сектору за фискални систем електронском поштом на адресу fiskalni.sektor@mfin.gov.rs могу се доставити сугестије и примедбе.

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.5783
Најновије вести