ОДОШЕ У ПЕЧАЛБУ Све више српских зидара гради по Немачкој

НОВИ САД: Из године у годину све је више српских грађевинаца на градилиштима у Немачкој. Искоришћеност квоте порасла је са 65 одсто у деташманској 2015/2016. години на 78 одсто у наредној, а за првих пет месеци 2017/2018. она износи чак 80 процената.
zidari pixabay
Фото: pixabay.com

По речима саветника Привредне коморе Србије Михаила Весовића, евидентан је континуирани раст коришћења квоте Србије, и то захваљујући активностима ПКС-а на подстицању сарадње српских и немачких грађевинских компанија.

Деташманска година почиње 1. октобра једне године, а завршава се 30. септембра наредне. Одлуку о распоређивању утврђеног максималног броја деташираних запослених из Србије у Немачку доноси Привредна комора Србије. Привредни субјекти имају право да од ПКС-а траже помоћ и добијање потребних информација у вези с коришћењем деташмана, а Центар ПКС-а води евиденцију о издатим сагласностима да би се поштовала одобрена максимална квота на годишњем нивоу.

У деташманској 2017/2018. години одобрена квота за послодавце из Србије је 2.770 радника. За учешће у расподели утврђеног максималног броја деташираних радника могу се пријавити привредни субјекти чије је седиште у Србији, а регистровани су за обављање делатности за које се распоређује контингент запослених. Такође, треба да има регистровано представништво или пословну јединицу у СР Немачкој или потврду надлежног органа да је покренуо поступак његовог отварања.


ПКС расподељује контингенте

Од 1. октобра 2016. године, на основу закључка Владе Србије и решења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Приведна комора Србије обавља послове расподеле контингента запослених по основу Уговора о извођењу грађевинских радова у Немачкој. ПКС директно сарађује с немачким Бироом за рад, који помаже српским компанијама које шаљу грађевинске раднике у Немачку, али и даје информације о процесу издавања радних дозвола по основу директног запошљавања у тој држави.


Привредна комора Србије је на крају прошле деташманске године, која је завршена 1. октобра 2017, саопштила да је за годину издала 912 сагласности за упућивање радника на немачка градилишта по основу деташмана. Укупно је одобрено 45.637 месеци радова српских грађевинаца. Највеће искоришћење квоте било је у јуну и септембру прошле године и износило је 2.626 запослених месечно, односно 2.659. Треба истаћи и да је у јуну прошле године искоришћеност квоте премашивала 90 процената одобреног броја запошљавања наших радника у Немачкој.

У намери да додатно унапреди ефикасност пријема и обраде документације за искоришћавање запошљавања наших грађевинаца на немачким градилиштима коришћењем одобрених деташманских квота, Привредна комора Србије увела је и могућност електронског подношења захтева и потребне документације. Послодавцима који на немачка градилишта упућују више од пет радника, ПКС пружа и услугу администрирања документације за издавање виза.

Осим вишегодишњег коришћења деташманског запошљавања наших радника у Немачкој, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од почетка ове године, до децембра наредне, укључило се као апликант пројекта Европске комисије „Деташман радника: унапређење административне сарадње и приступа информацијама” у оквиру Програма Европске комисије за запошљавање и социјалне иновације. У Пројекат је укључено осам држава, од којих су четири већ чланице ЕУ – Аустрија, Немачка, Словенија и Италија, а исто толико су кандидати за чланство – Србија, Македонија, Црна Гора и Албанија.

Циљ пројекта је проактивно решавање питања упућивања радника у претприступној фази, пружањем помоћи земљама Источне Европе, а посебно земљама које су кандидати за чланство, међу којима је и Србија.

Љ. Малешевић, Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.1709
Најновије вести