Заложена имовина грађана и фирми тешка 84 милијарде евра

Агенција за привредне регистре (АПР) је пре 15 година први пут у земљи успоставила Регистар заложног права на покретним стварима и правима, који је почео рад 15. августа 2005. године.
agencija za privredne registre
Фото: apr.gov.rs

У јединственој централној електронској бази података тренутно је уписано 181.912 активних заложних права, а укупна вредност потраживања која су обезбеђена износи 84.785.202.507 евра, саопштио је АПР.

Постојање Регистра заложног права, у којем је све већи број конституисаних залога, представља економску корист за све актере у привреди и на тржишту Србије, будући да заложни поверилац регистрацијом заложних права стиче обезбеђење за своја потраживања, уз несумњиви психолошки ефекат, с обзиром на то да се поверилац осећа сигурније, а дужник, односно залогодавац, осећа већу одговорност према обавезама које преузима уговором, навео је АПР.

Од почетка године регистровано је 6.405 заложних права, на основу којих су обезбеђена потраживања од 6.961.492.938 евра.

Уговорну залогу, чији је основ уговор закључен у складу са законом, чини 97 одсто регистрованих заложних права. Судска заложна права настала у поступку извршења, у складу са законом који регулише поступак извршења и обезбеђења, чини два одсто заложних права, а законска залога, настала у пореском поступку, 1,5 одсто регистрованих залога. Међу заложним повериоцима најзаступљеније су банке, које чине 60 одсто поверилаца, остала привредна друштва чине 13, Пореска управа два, физичка лица 1,4, а предузетници 0,11 одсто.


Огласна табла на сајту

Од 31. јула ове године, на сајту АПР-а успостављена је Огласна табла Регистра залоге и на једном месту омогућен приступ обавештењима о започетим поступцима намирења и актуелним вансудским продајама заложених предмета. На Огласној табли су доступна обавештења објављена почев од 7. маја прошле године.

Током 2019. године измењени су прописи који уређују рад Регистра залоге, чиме је успостављен јединствен правни оквир за сва средства обезбеђења и створени услови за прелазак на потпуно дигитални начин рада. и онлајн регистрацију, која ће бити омогућена у трећем кварталу 2021. године.


Физичка лица су у 47 одсто случајева регистрована као залогодавци, привредна друштва у 43, док се предузетници појављују као залогодавци у девет одсто случајева.

Заложно право стиче се уписом у Регистар залоге, а право првенства повериоца, који је регистровао своје заложно право, одређује се по времену пријема регистрационе пријаве за упис заложног права у Агенцији за привредне регистре.

У Регистар се уписују све промене података о регистрованом заложном праву, забележбе о започетом поступку намирења, забележбе спора, као и забележбе података о другим чињеницама и документима који су од значаја за правни промет, а које су у вези с регистрованом залогом.

Сви ти подаци доступни су јавности на интернет страници Агенције.

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.5781
Најновије вести