Ко прође услове добиће и седам милиона динара

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је ове седмице четири конкурса за финансирање сточарских фарми, пластеничку производњу, наводњавање (воћа, поврћа, винове лозе и осталих усева) и набавку система за заштиту од елементарних непогода и за подизање засада воћака, винове лозе и хмеља.
navodnjavanje FBakic
Фото: Дневник (Филип Бакић), илустрација

Секретаријат плаћа 60 одсто инвестиције, односно 70 одсто за посебне категорије газдинстава.

За наводњавање је обезбеђено 380 милиона динара, и то за: постављање цевовода, за опремање бунара, пумпи и агрегата, система за наводњавање вештачком кишом, као и за материјал за покривање повртарских, воћарских и виноградарских култура и цвећа ради заштите од мраза.

По овој конкурсној линији бесповратно се може добити седам милиона динара, односно 7,7 милиона динара за посебне катергорије газдинстава.

За системе за заштиту од елементарних непогода и за подизање засада воћака, винове лозе и хмеља обезбеђено је 190 милиона динара. Новац се даје ради набавке противградне заштите с наслоном и без наслона, за стубове, ограду, жицу за ограђивање, стубове за ограђивање, системе против смрзавања. И по овом конкурсу може се добити седам милиона динара, односно 7,7 милиона динара за посебне категорије газдинстава. Секретаријат за пољопривреду обезбедио је по две конкурсне линије за опремање сточарских фарми и за пластеничку производњу по 80 милиона динара. За сточарске фарме РПГ могу конкурисати газдинства који имају мање од 20 говеда, мање од 150 оваца или коза, мање од 30 крмача, мање од 100 товљеника, као и газдинства с мање од 4.000 бројлера.


Рок 15. март

Текст конкурса, образац пријаве и Правилник заинтересовани могу преузети на веб сајту Покрајинског секретаријата за пољоривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине www.psp.vojvodina.gov.rs. Конкурси су отворени до 15. марта. Право на суфинансирање трошкова имају активна регистрована газдинства која су инвестицију остварила од 1. јануара ове године.


Заинересовани могу конкурисати за новац опремање говедарских, овчарских, свињских и живинарских фарми, ради куповине опреме за мужу, за хлађење и складиштење млека, за изђубравање, набавку опреме за припрему, руковођење и дистрибу-

цију концентроване и кабасте сточне гране.

По конкурсу за унапређење сточарства газдинство по једној пријави може да добије бесповратно највише до 2,2 милиона динара, односно 2,5 милиона динара уколико је посреди газдинство које привређује у отежаним условима рада у пољопривреди, оно у којем су жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства, као и газдинство чији су власници млађи од 40 година.

Новац по конкурсној линији за пластеничку производњу даје се за суфинансирање набавке конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног простора, фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, мрежа за сенчење објекта, система за наводњавање „кап по кап”, система за прихрану, система за загревање, столова за производњу расада, инструмената за мерење нивоа угљен-диоксида, температуре супстрата, ваздуха и влаге, као и за куповин усаксија, контејнера за производњу расада, ослонаца за поврће (мрежа и коља).

Укупан износ бесповратних средстава по једној пријави може бити максимално 2,1 милион динара, односно до 2,3 милиона динара за посебне категорије газинства.

З. Делић

EUR/RSD 117.0621
Најновије вести