Паорима кредити с каматом од један до три одсто

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ће и ове године, у сарадњи с пословним банкама, субвенционисати део камате на кредите пољопривредника код пословних банака.
vocnjak
Фото: Dnevnik, arhiva

Такав вид кредитирања показао се као веома популаран јер пољопривредницима олакшава приступ кредитима и омогућава да под повољним условима дођу до новца за унапређење производње.

По информацијама које је лист „Пољопривредник” добио од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, та ресорна институција је потписала уговор о субвенционисаним кредитима с 11 банака. Реч је о НЛБ, Војвођанској, Комерцијалној, Поштанској штедионици, АИК, УниКредит, ПроКредит, Интези, Халкбанк, Сбербанк и Креди агрикол банци.

Кредити се одобравају и исплаћују у динарима – без валутне клаузуле.

Фиксна каматна стопа износи три одсто на годишњем нивоу, односно један проценат за физичко лице с пребивалиштем на подручју с отежаним условима рада у пољопривреди, односно које је навршило највише 40 година живота у текућој години, или је женског пола.


Сточарство, ратарство....

Кредитна подршка одобраваће се за развој сточарства, што обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња, развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства.

Зајмови се одобравају и за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему, набавку хране за животиње, инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи.


Право на кредитну подршку имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници и правна лица (земљорадничке задруге с најмање пет чланова који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, микро и мала правна лица).

Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетник може остварити право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 6.000.000 динара.

Правно лице може остварити право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000 динара.

Правилником о условима и начину остваривања права на кредитну подршку пољопривредницима дефинисано је да се она остварује подношењем писменог захтева банци уз достављање пратеће документације.

Рок за подношење захтева за кредите је 1. новембар ове године.

  З. Делић

 

 

 

EUR/RSD 117.5802
Најновије вести