Радна књижица не важи, али је важна за пензију

Мада је званично од почетка године папирната радна књижица отишла у пензију, они који је имају, треба да је чувају јер ће у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање и даље тражити

од осигураника да, уз захтев за пензионисање, доставе и радну књижицу као додатни контролни документ. Наиме, радне књижице издате до краја прошле године остају и даље јавне исправе, а подаци уписани у њих могу служити као доказ за остваривање права из радног односа иако више не постоји правни основ да се од 1. јануара ове године издају њихови дупликати, нити да се у њих уносе било какви подаци.

Дакле, радне књижице издате пре Нове године треба чувати јер ће сваком ко одлучи да се пензионише тај јавни документ требати. У исто време, послодавци приликом запошљавања нових радника после Нове године немају право да траже радне књижице јер се сада предаја обрасца М-4 – који је доказ о плаћеним пензијским доприносима – води електронски. Другим речима, подаци о радном стажу и уплаћеним доприносима од сада ће се чувати у електронском регистру.

У њега би требало да су унети и подаци из ранијих радних књижица, али старе ипак треба чувати у случају да сви подаци нису добро унети, да неки недостају, али и као подсетник на то где је запослени радио. Ваља напоменути и то да ни до сада радна књижица за Фонд ПИО није била меродавна јер радни стаж није морао увек бити и укупан пензијски стаж, али је служила као податак о томе колико подносилац захтева за пензију има стажа и где је све радио. Фонд ПИО је сваки податак из радне књижице морао да провери и утврди да ли је предат образац М-4, који је једини гарантовао да иза радног стажа стоји и пензијски.

Осим што Фонд ПИО може уз захтев за одлазак пензију тражити стару радну књижицу, ни сами радници нису вољни да их „пензионишу” јер многи страхују од вируса у софтверима, а има и оних који сумњају да је електронска евиденција добра. Због тога и стручњаци саветују да се старе радне књижице чувају.

– Радна књижица ће у том тренутку бити само вама помоћ да обезбедите недостајуће податке, односно нека врста подсетника на то где сте радили, од кад до кад, да бисте лакше прибавили доказе да сте ту заиста и радили – објашњава Иван Радак из НАЛЕД-а.
С друге стране, бојазан запослених од губитка електронских података у Централном регистру обавезног социјалног осигурања оцењују као неоправдану.

– Када је реч о нашој бази, она је апсолутно безбедна, сигурна, изграђена у складу с највишим тренутним стандардима у свету – истиче директорка Централног регистра обавезног социјалног осигурања Душица Шоргић.Од почетка ове недеље на порталу Централног регистра обавезног социјалног осигурања уведена је новина за раднике јер сад електронски могу проверити да ли им послодавци ревносно уплаћују доприносе за обавезно социјално осигурање. Више се неће догађати да неко има радни стаж за пензију, а да тек када оде на шалтер Фонда ПИО сазна да нема уплаћене доприносе и да због тога не може да се пензионише.

Да би радници контролисали послодавце, треба да оду у филијалу Фонда ПИО и добију ПИН код за проверу стажа и путем интернета уђу на страницу Централног регистра обавезног социјалног осигурања и виде све податке о свом статусу у погледу плаћања доприноса, али и укупних година рада. Они који немају интернет или не знају да користе рачунар, исте информације могу добити и у филијали Фонда ПИО.

Љ. Малешевић
 

Незапосленима не треба

Више ни Националној служби за запошљавање радна књижица није релевантан доказ за утврђивање статуса незапосленог јер и та државна служба од Нове године користи податке Централног регистра за обавезно социјално осигурање. То значи да незапослено лице које се пријављује на евиденцију незапослених треба само да поднесе пријаву, личну карту и диплому. Постојећим корисницима новчане накнаде НСЗ-а, чије су радне књижице у тој служби, оне ће бити враћене приликом првог следећег обавезног јављања саветнику за тражење посла. Убудуће стаж који незапослени остваре по основу права на новчану накнаду неће се уписивати у радне књижице јер више не постоји правни основ за то.

EUR/RSD 117.3251
Најновије вести