Строга контрола броја запослених у јавном сектору, функционерима систем плата

Министарство државне управе и локалне самоуправе је покренуло поступак контроле спровођења Одлуке о максималном броју запослених у јавном сектору

и упозорило да је  остало још десетак дана да се она спроведе.

Министарство је упозорило кориснике јавних средстава да ће се строго контролисати спровођење Одлуке, наведено је у саопштењу.

Министарство ће, "будући да је остало још десетак дана до истека рока за спровођење те одлуке", током контроле проверавати тренутно стање у сваком субјекту, како би се утврдило на који начин и у којој мери се поштује одлука и установило да нема злоупотреба.

По утврђеном стању о спроведеној одлуци, Министарство ће предати детаљан Извештај Влади Србије који ће садржати старосну структуру свих који су добили отпремнине, број пензионисаних лица, број запослених који су се одлучили на споразумни раскид радног односа, као и послове који су ти запослени обављали.

Одлука о максималном броју запослених у јавном сектору је   усвојена 2. децембра 2015. на састанку Управног инспектората тог министарства и Инспектората за рад Министарства за рад, социјална и борачка питања, који је одржан 19. јануара.

Тада је договорена интензивнија сарадња како би се осигурало да се рационализација спроводи у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и по принципима које је поставило то министарство.

Министарство упозорава кориснике јавних средстава да ће се поштовање закона строго контролисати, те да у току спровођења Одлуке воде рачуна да се рационализација врши кроз реорганизацију рада која ће омогућити трајно укидање радних места или смањење броја извршилаца.

Како је наведено, никако проглашавањем за вишак оних запослених чије је радно место потребно и за које не постоји замена на радном месту које се може укинути.

Такве су се злоупотребе дешавале у прошлости из личних разлога или јер је такав запослени стекао услов за пензију, кажу у министарству.

Након тога су за рад на истим пословима запошљавана нова лица, али сад то неће бити могуће, што значи да би се двоструко штетила држава: прво за износ отпремнине која се исплаћује без оправдања и која је у овим случајевима по правилу врло висока и друго јер умањује капацитет организације да изврши задатке.

У овој фази рационализације у највећем броју случајева, изналажење сувишних радних места било је једноставно, јер се водило рачуна о томе да се број запослених нарочито умањује оним корисницима који превазилазе стандарде постављене ресорним прописима.

Како је раније саопштило то министарство, усвојеним одлукама које се тичу запослених на неодређено време у систему државних органа, јавних служби, Аутономне покрајине Војводине и локалне самоуправе и у Министарству унутрашњих послова, укупан број запослених треба да се смањи за 14.512 и то 8.511 у републичким органима, 250 у АП Војводина и 5.751 у јединицама локалне самоуправе.

Одлуке се односе на целокупни јавни сектор, укључујуци и јавна предузећа на локалном нивоу, али не и на републичка предузећа за које влада спроводи спечифицне програме реструктурирања.

Закон о нацину утврдивања максималног броја запослених у јавном сектору налаже да корисници јавних средстава прилагоде систематизације радних места максималном броју и од њих је затражено да у року од 60 дана реорганизују начин рада тако да исти посао могу обављати са мање запослених.

Очекује се да додатно смањење броја запослених у држави од 20.000 у 2016. години, поменуто у Фискалној стратегији, у највећој мери не изгуби посао већ пређе на финансирање по тржишним принципима.

Функционери улазе у закон о систему плата
Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је данас да се, у складу са захтевима јавности и Светске банке, ради на изради решења како би се функционери, нарочито они у извршној власти, уврстили у Нацрт закона о систему плата запослених у јавном сектору.

Како је наведено, то питање је наишло на правне потешкоће, с обзиром на непостојање јединствене регулативе која одређује статус функционера, а циљ је да се њихове зараде ограниче сразмерно нивоу одговорности.

Тај закон неће уређивати плате оних функционера које су у досадашњим реформским процесима већ уређене посебним законима, у складу са европским стандардима, и које представљају гарант њихове независности, попут судија, Заштитника грађана...

Концепт Нацрта закона о систему плата запослених у јавном сектору измењен је тако што се упоредивост послова постиже најпре разврставањем у 12 платних група, за које закон утврђује и критеријуме разврставања, као и опште описе платних група, стоји у саопшстењу.

Додаје се да је разрађена и матрица са распоном коефицијената платних група и платних разреда, што значајно унапређује транспарентност процеса којим ће се, у складу са тим законом, зараде у држави међусобно усклађивати.

Такође, у циљу потпуне транспарентности и упоредивости, Нацрт закона обавезује Министарство државне управе да редовно објављује и ажурира Каталог радних места, односно звања и функција.

Тим каталогом, прецизира се, пописани су сви послови који се обављају на радним местима у јавном сектору, а такође ће садржати и попис звања, и положаја државних службеника и службеника у органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, попис свих функција, платне групе и платне разреде, узимајући у обзир корективне коефицијенте, у која су сврстана радна места, звања, положаји и функције.
(Танјуг)
 

EUR/RSD 117.3251
Најновије вести