Више јавно тужилаштво у НС задаје ударац корупцији

Примена Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције почела је 1. марта ове године. Тада је почело да ради и Посебно одељење за сузбијање корупције у Новом Саду, формирано при Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду, надлежно за поступање на подручју Апелационог јавног тужилаштва Нови Сад.
1
Фото: Dnevnik.rs

То значи да ће у надлежности Посебног одељења бити случајеви  које обухватају виша јавна тужилаштва у Новом Саду, Суботици, Сомбору, Зрењанину, Сремској Митровици и Шапцу, с подручним основним јавним тужилаштвима.На челу Посебног одељења за сузбијање корупције у Новом Саду је заменик вишег јавног тужиоца Видак Даковић, који у разговору за „Дневник” каже да су у тиму којим руководи десет заменика, по четири тужилачка помоћника и записничара и један уписничар. Тим је оснажен финансијским форензичарима, који треба да помажу јавним тужиоцима да одлуче, најпре, има ли места покретању кривичног поступка, а потом и да прибаве што квалитетније доказе, који ће бити што успешније представљени пред судом.

У борбу против корупције биће укључени и „службеници за везу”, који ће омогућити размену информација из различитих државних институција да би се то одвијало брже и квалитетније, а да би се добило на ефикасности. Службенике за везу имају Пореска управа, Пореска полиција, Управа царина, Народна банка Србије, Агенција за привредне регистре, Агенција за борбу против корупције, Управа за јавне набавке, Управа за спречавање прања новца, Централни регистар хартија од вредности, Агенција за приватизацију, као и Државна ревизорска институција. Службеници за везу биђе и у Служби за катастар непокретности, Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, Републичком фонду за здравствено осигурање и Републичкој дирекцији за имовину.

– Наш задатак је да процесуирамо кривична дела против службене дужности – злоупотребе, примање и давање мита, несавестан рад у служби, трговина утицајем..., затим кривична дела против привреде – преваре у обављању привредне делатности, злоупотребе положаја одговорног лица, злоупотребе у вези с јавном набавком, преваре, прање новца..., осим када вредност противправне имовинске користи прелази износ од 200 милиона динара, односно вредност јавне набавке прелази 800 милиона динара, када је надлежно Тужилаштво за организовани криминал у Београду – каже за наш лист руководилац Посебног одељења Видак Даковић, и додаје да ће у њиховој надлежности бити и поступци у вези с кривичним делима против државних органа и правосуђа, као и кривично дело давања и примања мита у вези с гласањем.

Фото: Видак Даковић

Он наглашава да је новина и постојање „ударне групе”, коју по потреби формира тужилац уколико се процени да је за откривање или процесуирање корупције то неопходно.

– Одлуком о образовању уређује се састав ударне групе, начин рада, задатак, период за који се образује и друга питања од значаја за њен рад. У њен састав именују се чланови из реда запослених у државним и другим органима, зависно од предмета рада утврђеног одлуком о образовању ударне групе. Свака служба ће имати свог човека за везу који ће стално бити у контакту с тужиоцима и на тај начин убрзавати поступак – објашњава Даковић за „Дневник”.


За непун месец запримљено 1.257 предмета

Непун месец од када је Посебно одељење за сузбијање корупције у Новом Саду почело рад, запримљено је 1.257 предмета, 847 пријава, а 366 предмета у којима су извештаји и информције, док је пријављено укупно 1.300 лица. Ради се о предметима достављеним с територије коју обухвата Посебно одељење у Новом Саду из ранијег периода, као и о новим пријавама. Како сазнајемо, у одређеном броју предмета је већ покренута истрага, подигнути су и неки оптужни акти који су достављени Посебном одељењу Вишег суда у Новом Саду. 


Сви који раде у Посебном одељењу за сузбијање корупције прошли су двогодишњу обуку различитих нивоа у оквиру Правосудне академије као и безбедносне провере.

Видак Даковић каже да су сви у тиму свесни велике одговорности и својим радом ће се трудити да оправдају очекивања.

Д. Николић

EUR/RSD 117.5806
Најновије вести