Помоћ мајкама за стан до 50 одсто, не само за прворођено дете

БЕОГРАД: Држава Србија ће по основу рођења детета у 2022. години обезбедити бесповратну подршку за решевање стамбеног питања од највише 20.000 евра, а одлука се не односи само на прворођено дете већ на свако новорођено.
1
Фото: ilustracija/pixabay

Државна подршка је бесповратна, а даваће се за остваривање права на изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде (кућа) или стана, наводи се у Одлуци Владе Србије објављеној у Службеном гласнику.

На подручјима девастираних локалних самоуправа државна помоћ износиће 50 одсто вредности радова на изградњи куће.

У осталим градовима и општинама за изградњу куће подршка је 20 посто вредности радова на изградњи.

Вредност радова на изградњи опредељује се на основу техничког описа са пописом радова и предмером и предрачуном радова који је оверен од одговорног пројектанта.

За куповину куће или стана државна помоћ је 20 одсто процењене вредности некретнине од стане пореског органа, а може бити највише до 20 процената купопродајне цене.

Државна новчана средства од 20 посто вредности биће додељивана за учешће у куповини куће или стана путем стамбеног кредита.

Средства за ову државну подршку биће обезбеђена из буџета Србије и то кроз раздео Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Новодонетом Уредбом Влада Србије претходно је одредила ближе услове и начин остваривања права из Закона о финансијској подршци породици са децом.

Наводи се да право може остварити мајка за дете рођено 1. јануара 2022. и касније, а изузетно, у случају смрти мајке детета, право може остварити и отац детета.

Услов за државну помоћ је да мајка први пут стиче у својину кућу или стан на територији Србије.

Уколико се подршка тражи за изградњу куће плац мора бити у власништву мајке, да је без терета и има издату грађевинску дозволу.

Кућа или стан који се купују морају бити уписани у катастар непокретности и без терета.

Мајка-подносилац захтева мора поднети доказе о брачној или ванбрачној заједници, односно статусу једнородитељске породице.

Неопходно је доказати уверењем да постоји регистровано пребивалиште у претходних пет година од дана подношења захтева, и дати изјаву да се нема у власништву стан или кућа на територији Србије.

Уз додатне услове државну подршку може остварити и мајка која је страни држављанин.

Захтев са документацијом и доказима подноси се надлежном органу локалне самоуправе.

О захтеву даље одлучује Комисија за доделу новчаних средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповини куће или стана по основу рођења детета.

EUR/RSD 117.3269
Најновије вести