Најчешће рекламације на обућу, одећу и белу технику

Већ неколико година у Србији се примењује Закон о заштити потрошача захваљујући којем су и потрошачи и трговци упознати са својим правима и обавезама.
bela tehnika pixabay.
Фото: pixabay.com

То је допринело да потрошачи имају више информација о томе када не могу рекламирати купљени производ, али и како да остваре своја права и заштите се од евентуалних несавесних трговаца, оних који купцима не дају потпуну информацију о потезима које могу да повуку када рекламирају производ.

По речима правног саветника у Удружењу за заштиту потрошача Војводине Марка Драгића, потрошач може да рекламира све врсте производа и услуга уколико је производ који рекламира несаобразан, односно по квалитету и функцији не одговара ономе што је уобичајено код одређеног производа или услуге. Уколико је производ несаобразан и потрошач поднесе рекламацију у року до шест месеци од куповине, продавац/ трговац је у обавези да производ замени или потрошачу врати новац, а могуће је и да га проследи на поправку, али само у случају да је потрошач дао писмену сагласност да се слаже с тим. После шест месеци од куповине потрошач може тражити замену или поправку призвода, а новац му може бити враћен само у случају да се код одређеног производа проблем јавио више пута. С друге стране, рекламација се не може поднети уколико је производ саобразан, а дошло је до физичког оштећења. Уз то, за разлику од неких земаља, у којима је могуће производ вратити и добити новац назад чак и ако потрошач нема никакву рекламацију него му се производ просто не свиђа или му не треба, у Србији то није могуће. 

Дакле, кад се производ физички оштети потрошач мора у нову куповину, али кад је производ несаобразан - рекламација се може поднети. И то потрошачи и чине, а најчешће су жалбе на несаобразност обуће и одеће, беле технике и апарата, телефона, као и телекоминикацијских услуга.


Може и уз копију рачуна, слип или оверену гаранцију

Приликом куповине производа потришач има законску гаранцију од две године и готово да нема купца који не зна да је приликом улагања рекламације потребно да има фискални рачун. Међутим, право на рекламацију може се остварити и уз копију рачуна, слип из банке или гаранцију оверену печатом и потисом трговца.


- Кад је у питању техничка роба, фрижидери, веш машине, шпорети... потрошачи се најчешће жале да не задовољавају одређене прописане параметре - да рецимо не хладе или не греју довољно, односно не постижу одговарајућу темепратуру, доста је и жалби на бучност производа током рада, има и рекламација да је приликом испоруке производ огребан, да је дошло до пуцања стакла на равној плочи шпорета, да аспиратор не издувава... - каже Драгић.

Приликом притужби на квалитет обуће и одеће најчешће се рекламира то што је одлепљен ђон, или се издувао ваздушни ђон, пуцање патика и ципела на шавовима, губљење боје, деформација облика, развлачење тканине... Када се жале на квалитет телефона, потрошачи углавном имају притужбе на софтвер, постојање мрља на екрану, надувавање батерије, а кад је реч о телекомуникацијским услугама притужбе се углавном односе на квалитет интернета, увећан рачун, чест прекид сигнала.

- Уз то, потрошачи нам се обраћају и када желе да раскину уговор с оператером. На основу решења Министарства трговине, туризма и телекомуникација, уговор је могуће раскинути и пре истека уз испуњење одређених услова. Ако је уговор с оператером закључен уз попуст - потрошач је у обавези да исплати разлику цене од оне која је уговорена с попустом до пуне цене за период у којем је користио услугу, а у случају да му је оператер испоручио неки уређај уговор се може раскинути када га потрошач плати - каже Драгић.

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.5685
Најновије вести