НБС: Олакшати грађанима отплату кредита подигнутих пре 18.марта

БЕОГРАД: Народна банка Србије донела је одлуке којима банкама омогућава да олакшају грађанима отплату кредита одобрених пре 18. марта ове године, односно пре увођења ванредног стања због пандемије Ковид-19.
nbs
Фото: Tanjug (R. Prelić, arhiva)

НБС је олакшавање отплате кредита грађана омогућила усвајањем одлуке о адекватности капитала банке и одлуке о измени и допуни Одлуке о управљању ризиком концентрације по основу изложености банке одређеним врстама производа.

Из НБС наводе да ови прописи представљају пажљиво одмерену реакцију централне банке на могуће погоршање финансијског положаја грађана који су се задужили пре наступања ванредних околности изазваних пандемијом ЦОВИД-19 по основу узетог потрошачког кредита (укључујући и потрошачке кредите одобрене за куповину моторних возила), готовинског или другог кредита (који није стамбени кредит ни минус по текућем рачуну).

Усвајање наведених одлука треба да допринесе олакшавању услова отплате кредита грђанима који су се суочили или ће се тек суочити са смањењем прихода или губитком посла, као и свим грађанима који, иако нису у финансијским потешкоћама, желе да своје неотплаћене обавезе према банци измире у нешто дужем временском периоду од иницијално предвиђеног.

Уважавајући ванредне околности које су наступиле у претходном периоду, усвојеним новинама банкама се отворају додатне могућности да у току ове и наредне године џницима који су се задужили пре наступања ванредних околности понуде адекватне олакшице у вези са отплатом горе наведених кредита, а да се то не одрази негативно на показатеље пословања банке, наводи се у саопштењу НБС.

Конкретно, банке ће од дана ступања на снагу прописа бити подстакнуте да дужницима понуде рефинансирање или промену датума доспеха последње рате потрошачких, готовинских и осталих кредита (који није стамбени кредит ни минус по текућем рачуну) одобрених до 18. марта 2020. године и то на додатних две године дуже у односу на тренутно важећи режим рокова отплате ових кредита (који подразумева рок отплате до 7 година у току ове године, до 6 година у току 2021. године, до 8 година за потрошачке кредите одобрене за куповину моторних возила невезано за годину).

Наведене олакшице се могу понудити дужницима и у случају да је након рефинансирања, односно промене датума доспећа последње рате под условима предвиђеним новим прописима, кредитно оптерећење дужникових прихода (степен кредитне задужености) веће од 60 одсто.

Из НБС истичу да стимулисањем одобравања олакшаних услова отплате кредита становништву не одступају од подстицања праксе одрживог кредитирања и спречавања одобравања ненаменских кредита становништву на рокове који нису у складу с ризичношћу ове врсте производа и кредитном способношћу сваког појединачног дужника.

Такође, на овај начин се умањују ризици од раста стопе проблематичних кредита у овом сегменту кредитирања у периоду након истека мораторијума, доприноси се ублажавању последица кризе у овој и наредној години и стварају се услови за креирање додатне потрошње физичких лица, наводе из НБС.

EUR/RSD 117.5571
Најновије вести