ПОДСТИЦАЈИ За подизање винарије до 41 милион динара

Максимални износ подстицаја по том правилнику је 30.000.000 динара и може се добити за изградњу објеката винарије, 10.000.000 динара се даје за набавку нове опреме, уређаја и машина за производњу вина и милион динара за опште трошкове.
vino pixabay
Фото: pixabay.com

Ове седмице Управа за аграрна плаћања објавила је правилник који ближе прописују врсте подстицаја за инвестиције у преради и маркетингу у сектору производње вина, услове, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје и максималне износе подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Максимални износ подстицаја по том правилнику је 30.000.000 динара и може се добити за изградњу објеката винарије, 10.000.000 динара се даје за набавку нове опреме, уређаја и машина за производњу вина и милион динара за опште трошкове. Највиши износ који винари могу добити у једној календарској години је 41.000.000 динара. Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности прихватљиве инвестиције, умањене за износ ПДВ-а.

30 милиона динара за изградњу објеката винарије

Трошкови који се односе на грађење и/или доградњу објекта винарије сматрају се прихватљивим до износа од 60.000 динара по квадратном метру предметног објекта, а они који се односе на реконструкцију, адаптацију и санацију постојећег објекта сматрају се прихватљивим до износа од 35.000 динара по квадрату тог објекта.

Трошкови који се односе на изградњу објекта винарије прихватљиви су до укупно 1.000 квадратних метара бруто грађевинске површине објеката, а трошкови изградње дегустационе сале – до 30 одсто укупне површине тих објеката.


Ко има право на новац

Право на подстицаје у винарству могу остварити лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и која су у активном статусу: предузетници, привредна друштва, земљорадничке задруге које имају најмање пет чланова уписаних у Регистар као носиоци или чланови газдинства.

Новац по конкурсу за радове на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта могу добити локалне самоуправе, физичка лица, научноистраживачке организације – факултети и акредитовани институти, али и привредна друштва, предузетници и земљорадничке задруге.


Право на подстицаје може се остварити за прихватљиве инвестиције које су у потпуности реализоване од 1. септембра претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, као и за оне које буду реализоване под условима, на начин и у року одређеним решењем којим се кориснику подстицаја одобрава реализација прихватљивих инвестиција и трошкова, а за опште трошкове право на подстицаје може се остварити ако су реализовани и од 1. јануара 2018. године, па до истека рока одређеног решењем којим се кориснику подстицаја одобрава реализација прихватљивих инвестиција и трошкова.

100 милиона динара обезбеђено и за комасацију

Истовремено је и Управа Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства за пољопривредно земљиште објавила конкурс за расподелу новца за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у овој години. За те намене обезбеђено је 100.311.257,23 динара, а до 6. јула се може конкурисати за комасацију (инвестиционе радове и геодетско-техничке радове), набавку нове опреме за наводњавање, ископ/ бушење бунара у функцији наводњавања, студијско-истра-

живачке радове, програме и пројекте у области заштите и коришћење пољопривредног зем-

љишта од значаја за Републику Србију, студијско-истраживачке радове, програме и пројекте у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта у погледу детекције начина коришћења пољопривредног земљишта у државној својини од значаја за Републику Србију.

З. Делић

 

 

 

 

 

EUR/RSD 117.5792
Најновије вести