Минималац у Словачкој и за наше раднике 480 евра

НОВИ САД: Радници из Србије који се одлуче да оду на привремени рад у Словачку, сада су у много бољој позицији него раније. Наиме, у овој земљи је од 1. маја , на основу уговора о упућивању радника из Србије или неке друге државе чланице Европске уније, радникицума из Србије отварује право да му послодавац обезбеди смештај, превоз и исхрану.
radnici, ilustracija
Фото: Илустрација

Уколико се радник у Словачку упути посредством агенције за посредовање при запошљавању или агенције за привремено запошљавање, припадају му иста права као и Словацима који су запослени код истог газде, а то се односи на радно време, дневни и годишњи одмор, те висину зараде.

У документу који је објавило Министарство за рад, запошљавање, социјалну и борачку политику, радницима из Србије се препоручује да приликом закључивања уговора о раду  постигну договор да за њих важи словачко радно право јер се на њих односи већина одредби Правилника о раду Словечке. Према том акту, радно време за раднике из Србије је највише 40 сати недељно, пауза траје пола сата, а непрекидан радни одмор представља минимално 12 узастопних сати у току 24 сата између краја једног и почетка другог радног времена. У току недеље имају право на два слободна дана. Основица за обрачун годишњег одмора представља најмање четири недеље.

Минимална зарада у Словачкој за ову годину износи 480 евра месечно, односно 2,75 евра по радном сату. Послодавац је обавезан да обезбеди исхрану, односно новац који покрива најмање 55 одсто цене јела. Радницима из Србије који оду на рад у Словачку припада и социјално, пензијско и инвалидско осигурање, као и осигурање од повреде на раду и за случај незапослености.


Код домаћег газде важе домаћа правила

За раднике које у Словачку на рад упути домаћи послодавац важе другачија правила, односно примењују се правни прописи који важе у нашој земљи, па је он у ситуацији као да ради у Србији.

Овакво правило може да се примењује најдуже 24 месеца.


Истовремено, из ресорног министарства скрећу пажњу нашим радницима да је приликом радног ангажмана у Словачкој потребно да имају важећи уговор о раду и да газда уплаћује социјално и здравствено осигурање.

Уколико раде без уговора о раду и ако послодавац не плаћа доприносе за њих, сматраће се да раде илегално, односно незаконито и због тога могу бити кажњени, а казна износи 331 евро.

Притом, казну не плаћа само газда већ и наши радници које инспекција ухвати да раде на црно.

Радници из Србије који иду на рад у Словачку морају да затраже одобрење привременог боравка у тој земљи у сврху запошљавања. Уколико наши радници намеравају да у овој држави обављају сезонске послове морају имати одборење за сезонско запошљавање, које траје до 90 дана, или одобрени привремени боравак у сврху сезонског запошљавања. У случају да раднике из Србије на посао у Словачку шаље послодавац из наше земље, запослени морају да имају дозволу за рад или одобрење за рад и привремени боравак у сврху запошљавања, уколико ће радни ангажман бити дужи од три месеца.

Радна дозвола за рад у Словачкој нашим радницима није потребна уколико имају статус Словака који борави у иностранству и привремени боравак у Словачкој, и ако их на рад упути газда из неке друге државе чланице ЕУ .

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.1921
Најновије вести