ОТВОРЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ ПРОИЗВОДА ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА Град Нови Сад издвојио 1,5 милиона динара

Јавни позив за доделу субвенција за трошкове сертификације пољопривредних производа са ознаком географског порекла на територији Града Новог Сада за текућу годину отворен је до 30. априла. За ову намену Град је издвојио 1,5 милиона динара.
safarikova novi sad RH
Фото: Дневник/ Р. Хаџић

„Субвенције ће бити додељене овлашћеним корисницима ознаке географског порекла пољопривредних производа до 100 посто учешћа, а по приложеном предрачуну овлашћене сертификационе организације”, наводи се у Јавном позиву који је објављен на сајту Града (www.novisad.rs).

Право на подношење пријава имају искључиво овлашћени корисници поменутих ознака, а осим пријавног формулара, пољорпивредници морају од документације да приложе и важеће Решење Завода за интелектуалну својину о признавању статуса, извод из АПР-а о активном статусу за 2024. годину, уговор или оверену фотокопију уговора са акредитованом сертификационом организацијом, предрачун за трошкове контроле и сертификације, као и изјаву подносиоца пријаве да није користио средства за исте намене од других нивоа власти.

Формулар пријаве може се преузети сваког радног дана на писарници Градске управе за опште послове у Градској кући (Трг слободе 1) од 7.30 до 15.30 часова, на сајту Града или Градске управе за привреду (www.privredans.rs). Пријава за учешће са потребном документацијом подноси се предајом на писарници у затвореној коверти са назнаком „Пријава за доделу субвенција за трошкове сертификације производа са ознаком географског порекла на територији Града Новог Сада за 2024. годину”. Додатне информације могуће је добити позивом на број 021/425-414 или 021/6614-085.

Комисија за реализацију мера програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада донеће Одлуку о избору корисника субвенција у року од 30 дана по истеку рока за подношење пријава.

Л. Р.

EUR/RSD 117.1154
Најновије вести