Језикоманија: ЛОИ, ЗОИ и ОИ

По­че­ле су Летње олим­пиј­ске игре у Токију. За љу­би­те­ље свих вр­ста спортова  пра­ва ужи­ван­ци­ја! При­зна­јем, нај­ви­ше ћу гле­да­ти атлетику и спортове у којима учествују наши репрезентативци!
NATASA MIRKOVIC
Фото: Наташа Мирковић

Да не скре­ћем са те­ме. Ка­ко би­сте на­пи­са­ли на­зив овог ве­ли­ког спорт­ског до­га­ђа­ја? Ако пи­ше­те ко­је су по ре­ду, то ће­те на­пи­са­ти рим­ски, без тач­ке иза (XXII) или арап­ски, са тач­ком (22.)! Ако вам то ни­је бит­но, пи­са­ће­те са ве­ли­ким по­чет­ним сло­вом – Летње олим­пиј­ске игре. А ако, из не­ког раз­ло­га, не же­ли­те да на­пи­ше­те вре­мен­ску од­ред­ни­цу, пи­са­ће­те са­мо Олим­пиј­ске игре! Скра­ће­ни­це су – ЛОИ или ОИ, ве­ли­ким сло­вом, без та­ча­ка из­ме­ђу (та­ко и Зимске олим­пиј­ске игре - ЗОИ)!

Уче­сник на овим игра­ма је ОЛИМ­ПИ­ЈАЦ или ОЛИМ­ПИЈ­КА (са Ј), а при­дев гла­си ОЛИМ­ПИЈ­СКИ. На­рав­но, све ово се пи­ше ма­лим сло­вом!

Осим што се одржавају у време пандемије ова Олимпијада представиће и нове спортове. Међународни олимпијски комитет додао је пет спортова: карате (у Токију се каратисти такмиче у две дисциплине - ката и кумите), скејтбординг (постоје две дисциплине скејтборда - стрит (улица) и парк), спортско пењање, сурфовање (такмичења у сурфовању биће одржане на плажи Цуригасаки) и бејзбол/софтбол.

Код но­ви­на­ра се мо­же сре­сти зло­у­по­тре­ба ре­чи ПРО­ТИВ. Ре­че­ни­це ти­па „По­бе­ди­ће­мо про­тив Ен­гле­ске!” или „Утак­ми­ца про­тив Бу­гар­ске се за­вр­ши­ла…” као и „Из­гу­би­ли су про­тив Фран­цу­за” – ни­су до­бре. Тре­ба­ло би ре­ћи: „По­бе­ди­ће­мо (ре­пре­зен­та­ци­ју) Ен­гле­ску!” или „Утак­ми­ца с Бу­гар­ском се за­вр­ши­ла…” или „Из­гу­би­ли су од Фран­цу­за”…

На­та­ша Мир­ко­вић

Brana
02.08.2021 • 06:51
Na ovoj olimpijadi naši takmičari nisu nauspešniji. Gori od njih su samo naši komentatori. Svaki čas se izvinjavaju, ne znaju ni nazive sportova o kojima govore, da ne pričamo o detaljima.
EUR/RSD 117.5784
Најновије вести