Језикоманија: У Црвенки или Црвенци?

НОВИ САД: Настављамо причу о сибиларизацији. Наш верни читалац из Црвенке би желео да разјаснимо, већ једном, правила о сибиларизацији код властитих имена.
Nataša Mirković / dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Сибиларизација се НЕ ВРШИ код личних имена када је неопходно да их употребимо у дативу  и локативу. (Олга–Олги, Јапанка-Јапанки, Десанка-Десанки...)

Сибиларизација се не врши ни код речи које се завршавају на ЧКА, ЋКА, ЦКА, НКА, СКА и ТКА (тачка, мачка, патка, приповетка, праћка, пљуска...)

Сибиларизацију не  вршимо ни када се у речи јави комбинација сугласника ЗГ и СХ (мазга-мазги, пасха-пасхи) и код речи које се завршавају са - НКА, - СКА, - ТКА (патка, тетка, плавојка, даска...)

У речима одмила (хипокористицима) и присвојним придевима изведеним од њих:

бака – баки – бакин

сека – секи – секин

зека – зеки – зекин

У неким случајевима правилна је употреба и оних речи у којима није извршена промена и оних речи у којима јесте извршена промена:

битка – битки или бици

епоха – епохи или епоси

кћерка – кћерки или кћерци

маска – маски или масци

приповетка – приповетки или приповеци

слуга – слуги или слузи

Н. Мирковић

EUR/RSD 117.3909
Најновије вести